הכרטסת שלי


היתרה שלך בהנהלת חשבונות: ₪0

תאריך
תנועת יומן
מס. תעודה
סוג(פרטים)
חובה
זכות
01/01/1988
( )
₪0
₪0
14/09/2021
21000029
GI21000002
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 20000012RG)
₪0
₪8386.56
14/09/2021
21000029
GI21000002
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 20000012RG)
₪7168
₪0
14/09/2021
21000029
GI21000002
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 20000012RG)
₪1218.56
₪0
14/09/2021
21000029
GI21000002
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 20000012RG)
₪0
₪8386.56
14/09/2021
21000029
GI21000002
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 20000012RG)
₪7168
₪0
14/09/2021
21000029
GI21000002
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 20000012RG)
₪1218.56
₪0
14/09/2021
21000029
GI21000002
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 20000012RG)
₪0
₪8386.56
14/09/2021
21000029
GI21000002
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 20000012RG)
₪7168
₪0
14/09/2021
21000029
GI21000002
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 20000012RG)
₪1218.56
₪0
19/09/2021
21000028
GI21000001
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 10000012RG)
₪0
₪4851.88
19/09/2021
21000028
GI21000001
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 10000012RG)
₪4146.91
₪0
19/09/2021
21000028
GI21000001
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 10000012RG)
₪704.97
₪0
19/09/2021
21000028
GI21000001
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 10000012RG)
₪0
₪4851.88
19/09/2021
21000028
GI21000001
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 10000012RG)
₪4146.91
₪0
19/09/2021
21000028
GI21000001
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 10000012RG)
₪704.97
₪0
19/09/2021
21000028
GI21000001
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 10000012RG)
₪0
₪4851.88
19/09/2021
21000028
GI21000001
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 10000012RG)
₪4146.91
₪0
19/09/2021
21000028
GI21000001
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 10000012RG)
₪704.97
₪0
19/09/2021
21000030
GI21000003
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 30000012RG)
₪0
₪3171.52
19/09/2021
21000030
GI21000003
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 30000012RG)
₪2710.7
₪0
19/09/2021
21000030
GI21000003
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 30000012RG)
₪460.82
₪0
19/09/2021
21000030
GI21000003
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 30000012RG)
₪0
₪3171.52
19/09/2021
21000030
GI21000003
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 30000012RG)
₪2710.7
₪0
19/09/2021
21000030
GI21000003
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 30000012RG)
₪460.82
₪0
19/09/2021
21000030
GI21000003
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 30000012RG)
₪0
₪3171.52
19/09/2021
21000030
GI21000003
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 30000012RG)
₪2710.7
₪0
19/09/2021
21000030
GI21000003
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 30000012RG)
₪460.82
₪0
19/09/2021
21000031
GI21000004
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 40000012RG)
₪0
₪10066.31
19/09/2021
21000031
GI21000004
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 40000012RG)
₪8603.68
₪0
19/09/2021
21000031
GI21000004
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 40000012RG)
₪1462.63
₪0
19/09/2021
21000031
GI21000004
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 40000012RG)
₪0
₪10066.31
19/09/2021
21000031
GI21000004
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 40000012RG)
₪8603.68
₪0
19/09/2021
21000031
GI21000004
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 40000012RG)
₪1462.63
₪0
19/09/2021
21000031
GI21000004
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 40000012RG)
₪0
₪10066.31
19/09/2021
21000031
GI21000004
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 40000012RG)
₪8603.68
₪0
19/09/2021
21000031
GI21000004
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 40000012RG)
₪1462.63
₪0
19/09/2021
21000051
GI21000005
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 50000012RG)
₪0
₪4810.16
19/09/2021
21000051
GI21000005
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 50000012RG)
₪4111.25
₪0
19/09/2021
21000051
GI21000005
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 50000012RG)
₪698.91
₪0
19/09/2021
21000051
GI21000005
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 50000012RG)
₪0
₪4810.16
19/09/2021
21000051
GI21000005
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 50000012RG)
₪4111.25
₪0
19/09/2021
21000051
GI21000005
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 50000012RG)
₪698.91
₪0
19/09/2021
21000051
GI21000005
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 50000012RG)
₪0
₪4810.16
19/09/2021
21000051
GI21000005
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 50000012RG)
₪4111.25
₪0
19/09/2021
21000051
GI21000005
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 50000012RG)
₪698.91
₪0
23/09/2021
21000067
GI21000006
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 60000012RG)
₪0
₪14780.63
23/09/2021
21000067
GI21000006
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 60000012RG)
₪12633.02
₪0
23/09/2021
21000067
GI21000006
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 60000012RG)
₪2147.61
₪0
23/09/2021
21000067
GI21000006
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 60000012RG)
₪0
₪14780.63
23/09/2021
21000067
GI21000006
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 60000012RG)
₪12633.02
₪0
23/09/2021
21000067
GI21000006
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 60000012RG)
₪2147.61
₪0
23/09/2021
21000067
GI21000006
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 60000012RG)
₪0
₪14780.63
23/09/2021
21000067
GI21000006
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 60000012RG)
₪12633.02
₪0
23/09/2021
21000067
GI21000006
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 60000012RG)
₪2147.61
₪0
23/09/2021
21000208
GI21000011
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 11000012RG)
₪0
₪2199.95
23/09/2021
21000208
GI21000011
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 11000012RG)
₪1880.3
₪0
23/09/2021
21000208
GI21000011
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 11000012RG)
₪319.65
₪0
23/09/2021
21000208
GI21000011
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 11000012RG)
₪0
₪2199.95
23/09/2021
21000208
GI21000011
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 11000012RG)
₪1880.3
₪0
23/09/2021
21000208
GI21000011
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 11000012RG)
₪319.65
₪0
23/09/2021
21000208
GI21000011
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 11000012RG)
₪0
₪2199.95
23/09/2021
21000208
GI21000011
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 11000012RG)
₪1880.3
₪0
23/09/2021
21000208
GI21000011
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 11000012RG)
₪319.65
₪0
24/09/2021
21000068
GI21000007
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 70000012RG)
₪0
₪1521
24/09/2021
21000068
GI21000007
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 70000012RG)
₪1300
₪0
24/09/2021
21000068
GI21000007
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 70000012RG)
₪221
₪0
24/09/2021
21000068
GI21000007
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 70000012RG)
₪0
₪1521
24/09/2021
21000068
GI21000007
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 70000012RG)
₪1300
₪0
24/09/2021
21000068
GI21000007
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 70000012RG)
₪221
₪0
24/09/2021
21000068
GI21000007
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 70000012RG)
₪0
₪1521
24/09/2021
21000068
GI21000007
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 70000012RG)
₪1300
₪0
24/09/2021
21000068
GI21000007
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 70000012RG)
₪221
₪0
24/09/2021
21000069
GI21000008
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 80000012RG)
₪0
₪23684.16
24/09/2021
21000069
GI21000008
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 80000012RG)
₪20242.87
₪0
24/09/2021
21000069
GI21000008
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 80000012RG)
₪3441.29
₪0
24/09/2021
21000069
GI21000008
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 80000012RG)
₪0
₪23684.16
24/09/2021
21000069
GI21000008
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 80000012RG)
₪20242.87
₪0
24/09/2021
21000069
GI21000008
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 80000012RG)
₪3441.29
₪0
24/09/2021
21000069
GI21000008
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 80000012RG)
₪0
₪23684.16
24/09/2021
21000069
GI21000008
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 80000012RG)
₪20242.87
₪0
24/09/2021
21000069
GI21000008
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 80000012RG)
₪3441.29
₪0
27/09/2021
21000207
GI21000010
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 01000012RG)
₪0
₪22108.55
27/09/2021
21000207
GI21000010
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 01000012RG)
₪18896.2
₪0
27/09/2021
21000207
GI21000010
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 01000012RG)
₪3212.35
₪0
27/09/2021
21000207
GI21000010
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 01000012RG)
₪0
₪22108.55
27/09/2021
21000207
GI21000010
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 01000012RG)
₪18896.2
₪0
27/09/2021
21000207
GI21000010
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 01000012RG)
₪3212.35
₪0
27/09/2021
21000207
GI21000010
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 01000012RG)
₪0
₪22108.55
27/09/2021
21000207
GI21000010
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 01000012RG)
₪18896.2
₪0
27/09/2021
21000207
GI21000010
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 01000012RG)
₪3212.35
₪0
27/09/2021
21000139
GI21000009
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 90000012RG)
₪0
₪4914
27/09/2021
21000139
GI21000009
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 90000012RG)
₪4200
₪0
27/09/2021
21000139
GI21000009
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 90000012RG)
₪714
₪0
27/09/2021
21000139
GI21000009
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 90000012RG)
₪0
₪4914
27/09/2021
21000139
GI21000009
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 90000012RG)
₪4200
₪0
27/09/2021
21000139
GI21000009
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 90000012RG)
₪714
₪0
27/09/2021
21000139
GI21000009
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 90000012RG)
₪0
₪4914
27/09/2021
21000139
GI21000009
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 90000012RG)
₪4200
₪0
27/09/2021
21000139
GI21000009
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 90000012RG)
₪714
₪0
29/09/2021
21000217
GI21000012
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 21000012RG)
₪0
₪279
29/09/2021
21000217
GI21000012
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 21000012RG)
₪238.46
₪0
29/09/2021
21000217
GI21000012
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 21000012RG)
₪40.54
₪0
29/09/2021
21000217
GI21000012
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 21000012RG)
₪0
₪279
29/09/2021
21000217
GI21000012
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 21000012RG)
₪238.46
₪0
29/09/2021
21000217
GI21000012
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 21000012RG)
₪40.54
₪0
29/09/2021
21000217
GI21000012
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 21000012RG)
₪0
₪279
29/09/2021
21000217
GI21000012
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 21000012RG)
₪238.46
₪0
29/09/2021
21000217
GI21000012
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 21000012RG)
₪40.54
₪0
30/09/2021
21000233
GI21000013
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 31000012RG)
₪0
₪13067.96
30/09/2021
21000233
GI21000013
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 31000012RG)
₪11169.2
₪0
30/09/2021
21000233
GI21000013
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 31000012RG)
₪1898.76
₪0
30/09/2021
21000233
GI21000013
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 31000012RG)
₪0
₪13067.96
30/09/2021
21000233
GI21000013
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 31000012RG)
₪11169.2
₪0
30/09/2021
21000233
GI21000013
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 31000012RG)
₪1898.76
₪0
30/09/2021
21000233
GI21000013
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 31000012RG)
₪0
₪13067.96
30/09/2021
21000233
GI21000013
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 31000012RG)
₪11169.2
₪0
30/09/2021
21000233
GI21000013
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 31000012RG)
₪1898.76
₪0
03/10/2021
21000259
GI21000014
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 41000012RG)
₪0
₪15713.1
03/10/2021
21000259
GI21000014
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 41000012RG)
₪13430
₪0
03/10/2021
21000259
GI21000014
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 41000012RG)
₪2283.1
₪0
03/10/2021
21000259
GI21000014
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 41000012RG)
₪0
₪15713.1
03/10/2021
21000259
GI21000014
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 41000012RG)
₪13430
₪0
03/10/2021
21000259
GI21000014
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 41000012RG)
₪2283.1
₪0
03/10/2021
21000259
GI21000014
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 41000012RG)
₪0
₪15713.1
03/10/2021
21000259
GI21000014
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 41000012RG)
₪13430
₪0
03/10/2021
21000259
GI21000014
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 41000012RG)
₪2283.1
₪0
03/10/2021
21000261
GI21000015
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 51000012RG)
₪0
₪1888.73
03/10/2021
21000261
GI21000015
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 51000012RG)
₪1614.3
₪0
03/10/2021
21000261
GI21000015
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 51000012RG)
₪274.43
₪0
03/10/2021
21000261
GI21000015
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 51000012RG)
₪0
₪1888.73
03/10/2021
21000261
GI21000015
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 51000012RG)
₪1614.3
₪0
03/10/2021
21000261
GI21000015
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 51000012RG)
₪274.43
₪0
03/10/2021
21000261
GI21000015
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 51000012RG)
₪0
₪1888.73
03/10/2021
21000261
GI21000015
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 51000012RG)
₪1614.3
₪0
03/10/2021
21000261
GI21000015
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 51000012RG)
₪274.43
₪0
05/10/2021
21000311
GI21000017
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 61000012RG)
₪0
₪5920.2
05/10/2021
21000311
GI21000017
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 61000012RG)
₪5060
₪0
05/10/2021
21000311
GI21000017
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 61000012RG)
₪860.2
₪0
05/10/2021
21000311
GI21000017
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 61000012RG)
₪0
₪5920.2
05/10/2021
21000311
GI21000017
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 61000012RG)
₪5060
₪0
05/10/2021
21000311
GI21000017
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 61000012RG)
₪860.2
₪0
05/10/2021
21000311
GI21000017
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 61000012RG)
₪0
₪5920.2
05/10/2021
21000311
GI21000017
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 61000012RG)
₪5060
₪0
05/10/2021
21000311
GI21000017
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 61000012RG)
₪860.2
₪0
05/10/2021
21000310
GI21000016
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 71000012RG)
₪0
₪1638
05/10/2021
21000310
GI21000016
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 71000012RG)
₪1400
₪0
05/10/2021
21000310
GI21000016
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 71000012RG)
₪238
₪0
05/10/2021
21000310
GI21000016
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 71000012RG)
₪0
₪1638
05/10/2021
21000310
GI21000016
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 71000012RG)
₪1400
₪0
05/10/2021
21000310
GI21000016
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 71000012RG)
₪238
₪0
05/10/2021
21000310
GI21000016
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 71000012RG)
₪0
₪1638
05/10/2021
21000310
GI21000016
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 71000012RG)
₪1400
₪0
05/10/2021
21000310
GI21000016
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 71000012RG)
₪238
₪0
06/10/2021
21000325
DP21000001
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1795
06/10/2021
21000325
DP21000001
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1795
₪0
06/10/2021
21000325
DP21000001
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1795
06/10/2021
21000325
DP21000001
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1795
₪0
06/10/2021
21000326
GI21000018
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 81000012RG)
₪0
₪14399.89
06/10/2021
21000326
GI21000018
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 81000012RG)
₪12307.6
₪0
06/10/2021
21000326
GI21000018
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 81000012RG)
₪2092.29
₪0
06/10/2021
21000326
GI21000018
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 81000012RG)
₪0
₪14399.89
06/10/2021
21000326
GI21000018
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 81000012RG)
₪12307.6
₪0
06/10/2021
21000326
GI21000018
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 81000012RG)
₪2092.29
₪0
06/10/2021
21000326
GI21000018
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 81000012RG)
₪0
₪14399.89
06/10/2021
21000326
GI21000018
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 81000012RG)
₪12307.6
₪0
06/10/2021
21000326
GI21000018
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 81000012RG)
₪2092.29
₪0
06/10/2021
21000351
GI21000019
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 91000012RG)
₪0
₪17339.4
06/10/2021
21000351
GI21000019
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 91000012RG)
₪14820
₪0
06/10/2021
21000351
GI21000019
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 91000012RG)
₪2519.4
₪0
06/10/2021
21000351
GI21000019
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 91000012RG)
₪0
₪17339.4
06/10/2021
21000351
GI21000019
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 91000012RG)
₪14820
₪0
06/10/2021
21000351
GI21000019
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 91000012RG)
₪2519.4
₪0
06/10/2021
21000351
GI21000019
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 91000012RG)
₪0
₪17339.4
06/10/2021
21000351
GI21000019
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 91000012RG)
₪14820
₪0
06/10/2021
21000351
GI21000019
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 91000012RG)
₪2519.4
₪0
07/10/2021
21000356
GI21000020
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 02000012RG)
₪0
₪3861
07/10/2021
21000356
GI21000020
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 02000012RG)
₪3300
₪0
07/10/2021
21000356
GI21000020
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 02000012RG)
₪561
₪0
07/10/2021
21000356
GI21000020
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 02000012RG)
₪0
₪3861
07/10/2021
21000356
GI21000020
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 02000012RG)
₪3300
₪0
07/10/2021
21000356
GI21000020
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 02000012RG)
₪561
₪0
07/10/2021
21000356
GI21000020
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 02000012RG)
₪0
₪3861
07/10/2021
21000356
GI21000020
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 02000012RG)
₪3300
₪0
07/10/2021
21000356
GI21000020
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 02000012RG)
₪561
₪0
10/10/2021
21000368
GI21000021
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 12000012RG)
₪0
₪61120.8
10/10/2021
21000368
GI21000021
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 12000012RG)
₪52240
₪0
10/10/2021
21000368
GI21000021
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 12000012RG)
₪8880.8
₪0
10/10/2021
21000368
GI21000021
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 12000012RG)
₪0
₪61120.8
10/10/2021
21000368
GI21000021
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 12000012RG)
₪52240
₪0
10/10/2021
21000368
GI21000021
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 12000012RG)
₪8880.8
₪0
10/10/2021
21000368
GI21000021
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 12000012RG)
₪0
₪61120.8
10/10/2021
21000368
GI21000021
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 12000012RG)
₪52240
₪0
10/10/2021
21000368
GI21000021
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 12000012RG)
₪8880.8
₪0
10/10/2021
21000371
GI21000022
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 22000012RG)
₪0
₪67935.09
10/10/2021
21000371
GI21000022
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 22000012RG)
₪58064.18
₪0
10/10/2021
21000371
GI21000022
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 22000012RG)
₪9870.91
₪0
10/10/2021
21000371
GI21000022
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 22000012RG)
₪0
₪67935.09
10/10/2021
21000371
GI21000022
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 22000012RG)
₪58064.18
₪0
10/10/2021
21000371
GI21000022
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 22000012RG)
₪9870.91
₪0
10/10/2021
21000371
GI21000022
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 22000012RG)
₪0
₪67935.09
10/10/2021
21000371
GI21000022
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 22000012RG)
₪58064.18
₪0
10/10/2021
21000371
GI21000022
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 22000012RG)
₪9870.91
₪0
13/10/2021
21000435
GI21000024
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 42000012RG)
₪0
₪2574
13/10/2021
21000435
GI21000024
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 42000012RG)
₪2200
₪0
13/10/2021
21000435
GI21000024
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 42000012RG)
₪374
₪0
13/10/2021
21000435
GI21000024
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 42000012RG)
₪0
₪2574
13/10/2021
21000435
GI21000024
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 42000012RG)
₪2200
₪0
13/10/2021
21000435
GI21000024
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 42000012RG)
₪374
₪0
13/10/2021
21000435
GI21000024
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 42000012RG)
₪0
₪2574
13/10/2021
21000435
GI21000024
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 42000012RG)
₪2200
₪0
13/10/2021
21000435
GI21000024
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 42000012RG)
₪374
₪0
13/10/2021
21000434
GI21000023
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 32000012RG)
₪0
₪4949.1
13/10/2021
21000434
GI21000023
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 32000012RG)
₪4230
₪0
13/10/2021
21000434
GI21000023
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 32000012RG)
₪719.1
₪0
13/10/2021
21000434
GI21000023
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 32000012RG)
₪0
₪4949.1
13/10/2021
21000434
GI21000023
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 32000012RG)
₪4230
₪0
13/10/2021
21000434
GI21000023
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 32000012RG)
₪719.1
₪0
13/10/2021
21000434
GI21000023
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 32000012RG)
₪0
₪4949.1
13/10/2021
21000434
GI21000023
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 32000012RG)
₪4230
₪0
13/10/2021
21000434
GI21000023
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 32000012RG)
₪719.1
₪0
14/10/2021
21000466
GI21000026
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 62000012RG)
₪0
₪1146.6
14/10/2021
21000466
GI21000026
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 62000012RG)
₪980
₪0
14/10/2021
21000466
GI21000026
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 62000012RG)
₪166.6
₪0
14/10/2021
21000466
GI21000026
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 62000012RG)
₪0
₪1146.6
14/10/2021
21000466
GI21000026
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 62000012RG)
₪980
₪0
14/10/2021
21000466
GI21000026
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 62000012RG)
₪166.6
₪0
14/10/2021
21000466
GI21000026
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 62000012RG)
₪0
₪1146.6
14/10/2021
21000466
GI21000026
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 62000012RG)
₪980
₪0
14/10/2021
21000466
GI21000026
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 62000012RG)
₪166.6
₪0
14/10/2021
21000460
GI21000025
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 52000012RG)
₪0
₪13960.07
14/10/2021
21000460
GI21000025
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 52000012RG)
₪11931.68
₪0
14/10/2021
21000460
GI21000025
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 52000012RG)
₪2028.39
₪0
14/10/2021
21000460
GI21000025
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 52000012RG)
₪0
₪13960.07
14/10/2021
21000460
GI21000025
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 52000012RG)
₪11931.68
₪0
14/10/2021
21000460
GI21000025
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 52000012RG)
₪2028.39
₪0
14/10/2021
21000460
GI21000025
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 52000012RG)
₪0
₪13960.07
14/10/2021
21000460
GI21000025
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 52000012RG)
₪11931.68
₪0
14/10/2021
21000460
GI21000025
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 52000012RG)
₪2028.39
₪0
14/10/2021
21000467
GI21000027
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 72000012RG)
₪0
₪10609.54
14/10/2021
21000467
GI21000027
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 72000012RG)
₪9067.98
₪0
14/10/2021
21000467
GI21000027
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 72000012RG)
₪1541.56
₪0
14/10/2021
21000467
GI21000027
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 72000012RG)
₪0
₪10609.54
14/10/2021
21000467
GI21000027
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 72000012RG)
₪9067.98
₪0
14/10/2021
21000467
GI21000027
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 72000012RG)
₪1541.56
₪0
14/10/2021
21000467
GI21000027
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 72000012RG)
₪0
₪10609.54
14/10/2021
21000467
GI21000027
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 72000012RG)
₪9067.98
₪0
14/10/2021
21000467
GI21000027
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 72000012RG)
₪1541.56
₪0
17/10/2021
21000483
DP21000002
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1100
17/10/2021
21000483
DP21000002
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2814
17/10/2021
21000483
DP21000002
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1100
₪0
17/10/2021
21000483
DP21000002
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2814
₪0
17/10/2021
21000483
DP21000002
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1100
17/10/2021
21000483
DP21000002
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2814
17/10/2021
21000483
DP21000002
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1100
₪0
17/10/2021
21000483
DP21000002
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2814
₪0
17/10/2021
21000483
DP21000002
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1100
17/10/2021
21000483
DP21000002
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2814
17/10/2021
21000483
DP21000002
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1100
₪0
17/10/2021
21000483
DP21000002
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2814
₪0
17/10/2021
21000483
DP21000002
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1100
17/10/2021
21000483
DP21000002
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2814
17/10/2021
21000483
DP21000002
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1100
₪0
17/10/2021
21000483
DP21000002
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2814
₪0
17/10/2021
21000563
GI21000033
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 33000012RG)
₪0
₪1053
17/10/2021
21000563
GI21000033
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 33000012RG)
₪900
₪0
17/10/2021
21000563
GI21000033
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 33000012RG)
₪153
₪0
17/10/2021
21000563
GI21000033
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 33000012RG)
₪0
₪1053
17/10/2021
21000563
GI21000033
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 33000012RG)
₪900
₪0
17/10/2021
21000563
GI21000033
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 33000012RG)
₪153
₪0
17/10/2021
21000563
GI21000033
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 33000012RG)
₪0
₪1053
17/10/2021
21000563
GI21000033
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 33000012RG)
₪900
₪0
17/10/2021
21000563
GI21000033
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 33000012RG)
₪153
₪0
17/10/2021
21000521
GI21000032
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 23000012RG)
₪0
₪16485.3
17/10/2021
21000521
GI21000032
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 23000012RG)
₪14090
₪0
17/10/2021
21000521
GI21000032
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 23000012RG)
₪2395.3
₪0
17/10/2021
21000521
GI21000032
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 23000012RG)
₪0
₪16485.3
17/10/2021
21000521
GI21000032
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 23000012RG)
₪14090
₪0
17/10/2021
21000521
GI21000032
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 23000012RG)
₪2395.3
₪0
17/10/2021
21000521
GI21000032
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 23000012RG)
₪0
₪16485.3
17/10/2021
21000521
GI21000032
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 23000012RG)
₪14090
₪0
17/10/2021
21000521
GI21000032
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 23000012RG)
₪2395.3
₪0
17/10/2021
21000519
GI21000031
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 13000012RG)
₪0
₪11700
17/10/2021
21000519
GI21000031
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 13000012RG)
₪10000
₪0
17/10/2021
21000519
GI21000031
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 13000012RG)
₪1700
₪0
17/10/2021
21000519
GI21000031
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 13000012RG)
₪0
₪11700
17/10/2021
21000519
GI21000031
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 13000012RG)
₪10000
₪0
17/10/2021
21000519
GI21000031
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 13000012RG)
₪1700
₪0
17/10/2021
21000519
GI21000031
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 13000012RG)
₪0
₪11700
17/10/2021
21000519
GI21000031
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 13000012RG)
₪10000
₪0
17/10/2021
21000519
GI21000031
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 13000012RG)
₪1700
₪0
17/10/2021
21000518
GI21000030
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 03000012RG)
₪0
₪9934.47
17/10/2021
21000518
GI21000030
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 03000012RG)
₪8491
₪0
17/10/2021
21000518
GI21000030
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 03000012RG)
₪1443.47
₪0
17/10/2021
21000518
GI21000030
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 03000012RG)
₪0
₪9934.47
17/10/2021
21000518
GI21000030
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 03000012RG)
₪8491
₪0
17/10/2021
21000518
GI21000030
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 03000012RG)
₪1443.47
₪0
17/10/2021
21000518
GI21000030
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 03000012RG)
₪0
₪9934.47
17/10/2021
21000518
GI21000030
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 03000012RG)
₪8491
₪0
17/10/2021
21000518
GI21000030
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 03000012RG)
₪1443.47
₪0
17/10/2021
21000480
GI21000028
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 82000012RG)
₪0
₪3042
17/10/2021
21000480
GI21000028
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 82000012RG)
₪2600
₪0
17/10/2021
21000480
GI21000028
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 82000012RG)
₪442
₪0
17/10/2021
21000480
GI21000028
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 82000012RG)
₪0
₪3042
17/10/2021
21000480
GI21000028
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 82000012RG)
₪2600
₪0
17/10/2021
21000480
GI21000028
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 82000012RG)
₪442
₪0
17/10/2021
21000480
GI21000028
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 82000012RG)
₪0
₪3042
17/10/2021
21000480
GI21000028
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 82000012RG)
₪2600
₪0
17/10/2021
21000480
GI21000028
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 82000012RG)
₪442
₪0
17/10/2021
21000481
GI21000029
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 92000012RG)
₪0
₪21442.59
17/10/2021
21000481
GI21000029
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 92000012RG)
₪18327
₪0
17/10/2021
21000481
GI21000029
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 92000012RG)
₪3115.59
₪0
17/10/2021
21000481
GI21000029
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 92000012RG)
₪0
₪21442.59
17/10/2021
21000481
GI21000029
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 92000012RG)
₪18327
₪0
17/10/2021
21000481
GI21000029
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 92000012RG)
₪3115.59
₪0
17/10/2021
21000481
GI21000029
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 92000012RG)
₪0
₪21442.59
17/10/2021
21000481
GI21000029
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 92000012RG)
₪18327
₪0
17/10/2021
21000481
GI21000029
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 92000012RG)
₪3115.59
₪0
19/10/2021
21000569
GI21000034
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 43000012RG)
₪0
₪4984.2
19/10/2021
21000569
GI21000034
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 43000012RG)
₪4260
₪0
19/10/2021
21000569
GI21000034
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 43000012RG)
₪724.2
₪0
19/10/2021
21000569
GI21000034
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 43000012RG)
₪0
₪4984.2
19/10/2021
21000569
GI21000034
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 43000012RG)
₪4260
₪0
19/10/2021
21000569
GI21000034
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 43000012RG)
₪724.2
₪0
19/10/2021
21000569
GI21000034
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 43000012RG)
₪0
₪4984.2
19/10/2021
21000569
GI21000034
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 43000012RG)
₪4260
₪0
19/10/2021
21000569
GI21000034
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 43000012RG)
₪724.2
₪0
20/10/2021
21000615
RC219000094
העברת שאריות של התאמות(חשבונית מס)
₪1
₪0
20/10/2021
21000615
RC219000094
העברת שאריות של התאמות(חשבונית מס)
₪0
₪1
20/10/2021
21000615
RC219000094
העברת שאריות של התאמות(חשבונית מס)
₪1
₪0
20/10/2021
21000615
RC219000094
העברת שאריות של התאמות(חשבונית מס)
₪0
₪1
21/10/2021
21000672
GI21000035
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 53000012RG)
₪0
₪6189.42
21/10/2021
21000672
GI21000035
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 53000012RG)
₪5290.1
₪0
21/10/2021
21000672
GI21000035
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 53000012RG)
₪899.32
₪0
21/10/2021
21000672
GI21000035
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 53000012RG)
₪0
₪6189.42
21/10/2021
21000672
GI21000035
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 53000012RG)
₪5290.1
₪0
21/10/2021
21000672
GI21000035
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 53000012RG)
₪899.32
₪0
21/10/2021
21000672
GI21000035
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 53000012RG)
₪0
₪6189.42
21/10/2021
21000672
GI21000035
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 53000012RG)
₪5290.1
₪0
21/10/2021
21000672
GI21000035
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 53000012RG)
₪899.32
₪0
21/10/2021
21000678
GI21000036
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 63000012RG)
₪0
₪2340
21/10/2021
21000678
GI21000036
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 63000012RG)
₪2000
₪0
21/10/2021
21000678
GI21000036
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 63000012RG)
₪340
₪0
21/10/2021
21000678
GI21000036
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 63000012RG)
₪0
₪2340
21/10/2021
21000678
GI21000036
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 63000012RG)
₪2000
₪0
21/10/2021
21000678
GI21000036
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 63000012RG)
₪340
₪0
21/10/2021
21000678
GI21000036
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 63000012RG)
₪0
₪2340
21/10/2021
21000678
GI21000036
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 63000012RG)
₪2000
₪0
21/10/2021
21000678
GI21000036
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 63000012RG)
₪340
₪0
21/10/2021
21000689
GI21000037
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 73000012RG)
₪0
₪4346.55
21/10/2021
21000689
GI21000037
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 73000012RG)
₪3715
₪0
21/10/2021
21000689
GI21000037
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 73000012RG)
₪631.55
₪0
21/10/2021
21000689
GI21000037
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 73000012RG)
₪0
₪4346.55
21/10/2021
21000689
GI21000037
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 73000012RG)
₪3715
₪0
21/10/2021
21000689
GI21000037
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 73000012RG)
₪631.55
₪0
21/10/2021
21000689
GI21000037
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 73000012RG)
₪0
₪4346.55
21/10/2021
21000689
GI21000037
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 73000012RG)
₪3715
₪0
21/10/2021
21000689
GI21000037
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 73000012RG)
₪631.55
₪0
24/10/2021
21000794
GI21000044
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 64000012RG)
₪0
₪6956.12
24/10/2021
21000794
GI21000044
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 64000012RG)
₪5945.4
₪0
24/10/2021
21000794
GI21000044
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 64000012RG)
₪1010.72
₪0
24/10/2021
21000794
GI21000044
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 64000012RG)
₪0
₪6956.12
24/10/2021
21000794
GI21000044
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 64000012RG)
₪5945.4
₪0
24/10/2021
21000794
GI21000044
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 64000012RG)
₪1010.72
₪0
24/10/2021
21000794
GI21000044
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 64000012RG)
₪0
₪6956.12
24/10/2021
21000794
GI21000044
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 64000012RG)
₪5945.4
₪0
24/10/2021
21000794
GI21000044
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 64000012RG)
₪1010.72
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3764
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7053
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪6000
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3764
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7053
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪6000
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3764
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7053
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪6000
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3764
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7053
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪6000
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3764
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7053
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪6000
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3764
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7053
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪6000
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3764
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7053
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪6000
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3764
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7053
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪6000
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3764
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7053
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪6000
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3764
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7053
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪6000
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3764
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7053
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪6000
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3764
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7053
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪6000
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3764
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7053
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪6000
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3764
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7053
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪6000
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3764
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7053
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪6000
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3764
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7053
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪6000
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3764
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7053
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪6000
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3764
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7053
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪6000
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3764
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7053
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪6000
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3764
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7053
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
25/10/2021
21000695
DP21000003
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪6000
₪0
25/10/2021
21000696
DP21000004
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪824
25/10/2021
21000696
DP21000004
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪824
₪0
25/10/2021
21000696
DP21000004
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪824
25/10/2021
21000696
DP21000004
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪824
₪0
25/10/2021
21000697
DP21000005
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪520
25/10/2021
21000697
DP21000005
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪520
₪0
25/10/2021
21000697
DP21000005
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪520
25/10/2021
21000697
DP21000005
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪520
₪0
25/10/2021
21000775
GI21000038
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 93000012RG)
₪0
₪5522.4
25/10/2021
21000775
GI21000038
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 93000012RG)
₪4720
₪0
25/10/2021
21000775
GI21000038
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 93000012RG)
₪802.4
₪0
25/10/2021
21000775
GI21000038
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 93000012RG)
₪0
₪5522.4
25/10/2021
21000775
GI21000038
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 93000012RG)
₪4720
₪0
25/10/2021
21000775
GI21000038
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 93000012RG)
₪802.4
₪0
25/10/2021
21000775
GI21000038
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 93000012RG)
₪0
₪5522.4
25/10/2021
21000775
GI21000038
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 93000012RG)
₪4720
₪0
25/10/2021
21000775
GI21000038
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 93000012RG)
₪802.4
₪0
26/10/2021
21000778
GI21000041
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 24000012RG)
₪0
₪2621.97
26/10/2021
21000778
GI21000041
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 24000012RG)
₪2241
₪0
26/10/2021
21000778
GI21000041
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 24000012RG)
₪380.97
₪0
26/10/2021
21000778
GI21000041
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 24000012RG)
₪0
₪2621.97
26/10/2021
21000778
GI21000041
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 24000012RG)
₪2241
₪0
26/10/2021
21000778
GI21000041
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 24000012RG)
₪380.97
₪0
26/10/2021
21000778
GI21000041
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 24000012RG)
₪0
₪2621.97
26/10/2021
21000778
GI21000041
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 24000012RG)
₪2241
₪0
26/10/2021
21000778
GI21000041
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 24000012RG)
₪380.97
₪0
26/10/2021
21000776
GI21000039
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 04000012RG)
₪0
₪936
26/10/2021
21000776
GI21000039
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 04000012RG)
₪800
₪0
26/10/2021
21000776
GI21000039
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 04000012RG)
₪136
₪0
26/10/2021
21000776
GI21000039
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 04000012RG)
₪0
₪936
26/10/2021
21000776
GI21000039
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 04000012RG)
₪800
₪0
26/10/2021
21000776
GI21000039
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 04000012RG)
₪136
₪0
26/10/2021
21000776
GI21000039
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 04000012RG)
₪0
₪936
26/10/2021
21000776
GI21000039
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 04000012RG)
₪800
₪0
26/10/2021
21000776
GI21000039
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 04000012RG)
₪136
₪0
26/10/2021
21000777
GI21000040
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 14000012RG)
₪0
₪4968.17
26/10/2021
21000777
GI21000040
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 14000012RG)
₪4246.3
₪0
26/10/2021
21000777
GI21000040
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 14000012RG)
₪721.87
₪0
26/10/2021
21000777
GI21000040
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 14000012RG)
₪0
₪4968.17
26/10/2021
21000777
GI21000040
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 14000012RG)
₪4246.3
₪0
26/10/2021
21000777
GI21000040
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 14000012RG)
₪721.87
₪0
26/10/2021
21000777
GI21000040
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 14000012RG)
₪0
₪4968.17
26/10/2021
21000777
GI21000040
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 14000012RG)
₪4246.3
₪0
26/10/2021
21000777
GI21000040
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 14000012RG)
₪721.87
₪0
26/10/2021
21000731
RC219000117
העברת שאריות של התאמות(חשבונית מס)
₪1
₪0
26/10/2021
21000731
RC219000117
העברת שאריות של התאמות(חשבונית מס)
₪0
₪1
26/10/2021
21000731
RC219000117
העברת שאריות של התאמות(חשבונית מס)
₪1
₪0
26/10/2021
21000731
RC219000117
העברת שאריות של התאמות(חשבונית מס)
₪0
₪1
26/10/2021
21000737
RC219000122
העברת שאריות של התאמות(חשבונית מס)
₪1
₪0
26/10/2021
21000737
RC219000122
העברת שאריות של התאמות(חשבונית מס)
₪0
₪1
26/10/2021
21000737
RC219000122
העברת שאריות של התאמות(חשבונית מס)
₪1
₪0
26/10/2021
21000737
RC219000122
העברת שאריות של התאמות(חשבונית מס)
₪0
₪1
27/10/2021
21000779
GI21000042
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 34000012RG)
₪0
₪5518.89
27/10/2021
21000779
GI21000042
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 34000012RG)
₪4717
₪0
27/10/2021
21000779
GI21000042
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 34000012RG)
₪801.89
₪0
27/10/2021
21000779
GI21000042
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 34000012RG)
₪0
₪5518.89
27/10/2021
21000779
GI21000042
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 34000012RG)
₪4717
₪0
27/10/2021
21000779
GI21000042
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 34000012RG)
₪801.89
₪0
27/10/2021
21000779
GI21000042
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 34000012RG)
₪0
₪5518.89
27/10/2021
21000779
GI21000042
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 34000012RG)
₪4717
₪0
27/10/2021
21000779
GI21000042
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 34000012RG)
₪801.89
₪0
28/10/2021
21000792
GI21000043
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 54000012RG)
₪0
₪11115.55
28/10/2021
21000792
GI21000043
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 54000012RG)
₪9500.47
₪0
28/10/2021
21000792
GI21000043
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 54000012RG)
₪1615.08
₪0
28/10/2021
21000792
GI21000043
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 54000012RG)
₪0
₪11115.55
28/10/2021
21000792
GI21000043
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 54000012RG)
₪9500.47
₪0
28/10/2021
21000792
GI21000043
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 54000012RG)
₪1615.08
₪0
28/10/2021
21000792
GI21000043
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 54000012RG)
₪0
₪11115.55
28/10/2021
21000792
GI21000043
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 54000012RG)
₪9500.47
₪0
28/10/2021
21000792
GI21000043
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 54000012RG)
₪1615.08
₪0
31/10/2021
21000821
GI21000048
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 05000012RG)
₪0
₪2020.08
31/10/2021
21000821
GI21000048
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 05000012RG)
₪1726.56
₪0
31/10/2021
21000821
GI21000048
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 05000012RG)
₪293.52
₪0
31/10/2021
21000821
GI21000048
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 05000012RG)
₪0
₪2020.08
31/10/2021
21000821
GI21000048
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 05000012RG)
₪1726.56
₪0
31/10/2021
21000821
GI21000048
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 05000012RG)
₪293.52
₪0
31/10/2021
21000821
GI21000048
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 05000012RG)
₪0
₪2020.08
31/10/2021
21000821
GI21000048
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 05000012RG)
₪1726.56
₪0
31/10/2021
21000821
GI21000048
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 05000012RG)
₪293.52
₪0
31/10/2021
21000816
GI21000047
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 94000012RG)
₪0
₪7758.66
31/10/2021
21000816
GI21000047
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 94000012RG)
₪6631.33
₪0
31/10/2021
21000816
GI21000047
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 94000012RG)
₪1127.33
₪0
31/10/2021
21000816
GI21000047
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 94000012RG)
₪0
₪7758.66
31/10/2021
21000816
GI21000047
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 94000012RG)
₪6631.33
₪0
31/10/2021
21000816
GI21000047
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 94000012RG)
₪1127.33
₪0
31/10/2021
21000816
GI21000047
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 94000012RG)
₪0
₪7758.66
31/10/2021
21000816
GI21000047
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 94000012RG)
₪6631.33
₪0
31/10/2021
21000816
GI21000047
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 94000012RG)
₪1127.33
₪0
31/10/2021
21000811
GI21000046
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 84000012RG)
₪0
₪6100.08
31/10/2021
21000811
GI21000046
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 84000012RG)
₪5213.74
₪0
31/10/2021
21000811
GI21000046
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 84000012RG)
₪886.34
₪0
31/10/2021
21000811
GI21000046
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 84000012RG)
₪0
₪6100.08
31/10/2021
21000811
GI21000046
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 84000012RG)
₪5213.74
₪0
31/10/2021
21000811
GI21000046
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 84000012RG)
₪886.34
₪0
31/10/2021
21000811
GI21000046
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 84000012RG)
₪0
₪6100.08
31/10/2021
21000811
GI21000046
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 84000012RG)
₪5213.74
₪0
31/10/2021
21000811
GI21000046
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 84000012RG)
₪886.34
₪0
31/10/2021
21000808
GI21000045
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 74000012RG)
₪0
₪3687.84
31/10/2021
21000808
GI21000045
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 74000012RG)
₪3152
₪0
31/10/2021
21000808
GI21000045
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 74000012RG)
₪535.84
₪0
31/10/2021
21000808
GI21000045
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 74000012RG)
₪0
₪3687.84
31/10/2021
21000808
GI21000045
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 74000012RG)
₪3152
₪0
31/10/2021
21000808
GI21000045
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 74000012RG)
₪535.84
₪0
31/10/2021
21000808
GI21000045
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 74000012RG)
₪0
₪3687.84
31/10/2021
21000808
GI21000045
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 74000012RG)
₪3152
₪0
31/10/2021
21000808
GI21000045
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 74000012RG)
₪535.84
₪0
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪777
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪10000
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪777
₪0
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪10000
₪0
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪777
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪10000
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪777
₪0
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪10000
₪0
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪777
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪10000
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪777
₪0
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪10000
₪0
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪777
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪10000
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪777
₪0
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪10000
₪0
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪777
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪10000
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪777
₪0
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪10000
₪0
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪777
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪10000
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪777
₪0
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪10000
₪0
01/11/2021
21000846
DP21000006
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
01/11/2021
21001165
GI21000074
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 97000012RG)
₪0
₪11173.5
01/11/2021
21001165
GI21000074
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 97000012RG)
₪9550
₪0
01/11/2021
21001165
GI21000074
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 97000012RG)
₪1623.5
₪0
01/11/2021
21001165
GI21000074
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 97000012RG)
₪0
₪11173.5
01/11/2021
21001165
GI21000074
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 97000012RG)
₪9550
₪0
01/11/2021
21001165
GI21000074
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 97000012RG)
₪1623.5
₪0
01/11/2021
21001165
GI21000074
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 97000012RG)
₪0
₪11173.5
01/11/2021
21001165
GI21000074
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 97000012RG)
₪9550
₪0
01/11/2021
21001165
GI21000074
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 97000012RG)
₪1623.5
₪0
02/11/2021
21000885
GI21000049
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 15000012RG)
₪0
₪27587.43
02/11/2021
21000885
GI21000049
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 15000012RG)
₪23579
₪0
02/11/2021
21000885
GI21000049
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 15000012RG)
₪4008.43
₪0
02/11/2021
21000885
GI21000049
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 15000012RG)
₪0
₪27587.43
02/11/2021
21000885
GI21000049
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 15000012RG)
₪23579
₪0
02/11/2021
21000885
GI21000049
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 15000012RG)
₪4008.43
₪0
02/11/2021
21000885
GI21000049
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 15000012RG)
₪0
₪27587.43
02/11/2021
21000885
GI21000049
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 15000012RG)
₪23579
₪0
02/11/2021
21000885
GI21000049
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 15000012RG)
₪4008.43
₪0
02/11/2021
21000906
GI21000050
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 25000012RG)
₪0
₪4738.5
02/11/2021
21000906
GI21000050
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 25000012RG)
₪4050
₪0
02/11/2021
21000906
GI21000050
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 25000012RG)
₪688.5
₪0
02/11/2021
21000906
GI21000050
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 25000012RG)
₪0
₪4738.5
02/11/2021
21000906
GI21000050
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 25000012RG)
₪4050
₪0
02/11/2021
21000906
GI21000050
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 25000012RG)
₪688.5
₪0
02/11/2021
21000906
GI21000050
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 25000012RG)
₪0
₪4738.5
02/11/2021
21000906
GI21000050
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 25000012RG)
₪4050
₪0
02/11/2021
21000906
GI21000050
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 25000012RG)
₪688.5
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1403
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2679
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪644
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1403
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2679
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪644
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1403
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2679
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪644
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1403
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2679
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪644
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1403
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2679
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪644
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1403
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2679
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪644
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1403
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2679
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪644
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1403
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2679
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪644
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1403
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2679
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪644
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1403
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2679
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪644
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1403
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2679
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪644
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1403
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2679
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪644
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1403
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2679
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪644
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1403
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2679
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪644
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1403
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2679
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪644
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1403
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2679
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
07/11/2021
21000935
DP21000007
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪644
₪0
08/11/2021
21000971
GI21000051
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 35000012RG)
₪0
₪6969.43
08/11/2021
21000971
GI21000051
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 35000012RG)
₪5956.78
₪0
08/11/2021
21000971
GI21000051
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 35000012RG)
₪1012.65
₪0
08/11/2021
21000971
GI21000051
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 35000012RG)
₪0
₪6969.43
08/11/2021
21000971
GI21000051
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 35000012RG)
₪5956.78
₪0
08/11/2021
21000971
GI21000051
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 35000012RG)
₪1012.65
₪0
08/11/2021
21000971
GI21000051
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 35000012RG)
₪0
₪6969.43
08/11/2021
21000971
GI21000051
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 35000012RG)
₪5956.78
₪0
08/11/2021
21000971
GI21000051
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 35000012RG)
₪1012.65
₪0
08/11/2021
21001003
GI21000057
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 16000012RG)
₪0
₪-5.85
08/11/2021
21001003
GI21000057
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 16000012RG)
₪-5
₪0
08/11/2021
21001003
GI21000057
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 16000012RG)
₪-0.85
₪0
08/11/2021
21001003
GI21000057
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 16000012RG)
₪0
₪-5.85
08/11/2021
21001003
GI21000057
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 16000012RG)
₪-5
₪0
08/11/2021
21001003
GI21000057
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 16000012RG)
₪-0.85
₪0
08/11/2021
21001003
GI21000057
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 16000012RG)
₪0
₪-5.85
08/11/2021
21001003
GI21000057
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 16000012RG)
₪-5
₪0
08/11/2021
21001003
GI21000057
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 16000012RG)
₪-0.85
₪0
08/11/2021
21001002
GI21000056
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 06000012RG)
₪0
₪6686.55
08/11/2021
21001002
GI21000056
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 06000012RG)
₪5715
₪0
08/11/2021
21001002
GI21000056
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 06000012RG)
₪971.55
₪0
08/11/2021
21001002
GI21000056
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 06000012RG)
₪0
₪6686.55
08/11/2021
21001002
GI21000056
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 06000012RG)
₪5715
₪0
08/11/2021
21001002
GI21000056
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 06000012RG)
₪971.55
₪0
08/11/2021
21001002
GI21000056
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 06000012RG)
₪0
₪6686.55
08/11/2021
21001002
GI21000056
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 06000012RG)
₪5715
₪0
08/11/2021
21001002
GI21000056
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 06000012RG)
₪971.55
₪0
08/11/2021
21000972
GI21000052
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 55000012RG)
₪0
₪19904.86
08/11/2021
21000972
GI21000052
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 55000012RG)
₪17012.7
₪0
08/11/2021
21000972
GI21000052
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 55000012RG)
₪2892.16
₪0
08/11/2021
21000972
GI21000052
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 55000012RG)
₪0
₪19904.86
08/11/2021
21000972
GI21000052
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 55000012RG)
₪17012.7
₪0
08/11/2021
21000972
GI21000052
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 55000012RG)
₪2892.16
₪0
08/11/2021
21000972
GI21000052
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 55000012RG)
₪0
₪19904.86
08/11/2021
21000972
GI21000052
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 55000012RG)
₪17012.7
₪0
08/11/2021
21000972
GI21000052
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 55000012RG)
₪2892.16
₪0
08/11/2021
21001000
GI21000055
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 95000012RG)
₪0
₪3287.7
08/11/2021
21001000
GI21000055
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 95000012RG)
₪2810
₪0
08/11/2021
21001000
GI21000055
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 95000012RG)
₪477.7
₪0
08/11/2021
21001000
GI21000055
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 95000012RG)
₪0
₪3287.7
08/11/2021
21001000
GI21000055
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 95000012RG)
₪2810
₪0
08/11/2021
21001000
GI21000055
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 95000012RG)
₪477.7
₪0
08/11/2021
21001000
GI21000055
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 95000012RG)
₪0
₪3287.7
08/11/2021
21001000
GI21000055
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 95000012RG)
₪2810
₪0
08/11/2021
21001000
GI21000055
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 95000012RG)
₪477.7
₪0
08/11/2021
21000979
RC219000165
העברת שאריות של התאמות(חשבונית מס)
₪0
₪1
08/11/2021
21000979
RC219000165
העברת שאריות של התאמות(חשבונית מס)
₪1
₪0
08/11/2021
21000979
RC219000165
העברת שאריות של התאמות(חשבונית מס)
₪0
₪1
08/11/2021
21000979
RC219000165
העברת שאריות של התאמות(חשבונית מס)
₪1
₪0
08/11/2021
21000984
GI21000053
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 65000012RG)
₪0
₪6011.46
08/11/2021
21000984
GI21000053
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 65000012RG)
₪5138
₪0
08/11/2021
21000984
GI21000053
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 65000012RG)
₪873.46
₪0
08/11/2021
21000984
GI21000053
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 65000012RG)
₪0
₪6011.46
08/11/2021
21000984
GI21000053
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 65000012RG)
₪5138
₪0
08/11/2021
21000984
GI21000053
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 65000012RG)
₪873.46
₪0
08/11/2021
21000984
GI21000053
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 65000012RG)
₪0
₪6011.46
08/11/2021
21000984
GI21000053
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 65000012RG)
₪5138
₪0
08/11/2021
21000984
GI21000053
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 65000012RG)
₪873.46
₪0
09/11/2021
21001030
GI21000061
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 56000012RG)
₪0
₪5545.8
09/11/2021
21001030
GI21000061
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 56000012RG)
₪4740
₪0
09/11/2021
21001030
GI21000061
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 56000012RG)
₪805.8
₪0
09/11/2021
21001030
GI21000061
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 56000012RG)
₪0
₪5545.8
09/11/2021
21001030
GI21000061
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 56000012RG)
₪4740
₪0
09/11/2021
21001030
GI21000061
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 56000012RG)
₪805.8
₪0
09/11/2021
21001030
GI21000061
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 56000012RG)
₪0
₪5545.8
09/11/2021
21001030
GI21000061
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 56000012RG)
₪4740
₪0
09/11/2021
21001030
GI21000061
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 56000012RG)
₪805.8
₪0
09/11/2021
21001022
GI21000059
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 36000012RG)
₪0
₪1725.75
09/11/2021
21001022
GI21000059
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 36000012RG)
₪1475
₪0
09/11/2021
21001022
GI21000059
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 36000012RG)
₪250.75
₪0
09/11/2021
21001022
GI21000059
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 36000012RG)
₪0
₪1725.75
09/11/2021
21001022
GI21000059
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 36000012RG)
₪1475
₪0
09/11/2021
21001022
GI21000059
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 36000012RG)
₪250.75
₪0
09/11/2021
21001022
GI21000059
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 36000012RG)
₪0
₪1725.75
09/11/2021
21001022
GI21000059
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 36000012RG)
₪1475
₪0
09/11/2021
21001022
GI21000059
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 36000012RG)
₪250.75
₪0
09/11/2021
21001175
GI21000078
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 38000012RG)
₪0
₪37678.68
09/11/2021
21001175
GI21000078
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 38000012RG)
₪32204
₪0
09/11/2021
21001175
GI21000078
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 38000012RG)
₪5474.68
₪0
09/11/2021
21001175
GI21000078
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 38000012RG)
₪0
₪37678.68
09/11/2021
21001175
GI21000078
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 38000012RG)
₪32204
₪0
09/11/2021
21001175
GI21000078
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 38000012RG)
₪5474.68
₪0
09/11/2021
21001175
GI21000078
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 38000012RG)
₪0
₪37678.68
09/11/2021
21001175
GI21000078
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 38000012RG)
₪32204
₪0
09/11/2021
21001175
GI21000078
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 38000012RG)
₪5474.68
₪0
09/11/2021
21001031
GI21000062
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 66000012RG)
₪0
₪1404
09/11/2021
21001031
GI21000062
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 66000012RG)
₪1200
₪0
09/11/2021
21001031
GI21000062
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 66000012RG)
₪204
₪0
09/11/2021
21001031
GI21000062
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 66000012RG)
₪0
₪1404
09/11/2021
21001031
GI21000062
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 66000012RG)
₪1200
₪0
09/11/2021
21001031
GI21000062
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 66000012RG)
₪204
₪0
09/11/2021
21001031
GI21000062
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 66000012RG)
₪0
₪1404
09/11/2021
21001031
GI21000062
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 66000012RG)
₪1200
₪0
09/11/2021
21001031
GI21000062
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 66000012RG)
₪204
₪0
09/11/2021
21001034
GI21000063
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 76000012RG)
₪0
₪3821.22
09/11/2021
21001034
GI21000063
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 76000012RG)
₪3266
₪0
09/11/2021
21001034
GI21000063
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 76000012RG)
₪555.22
₪0
09/11/2021
21001034
GI21000063
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 76000012RG)
₪0
₪3821.22
09/11/2021
21001034
GI21000063
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 76000012RG)
₪3266
₪0
09/11/2021
21001034
GI21000063
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 76000012RG)
₪555.22
₪0
09/11/2021
21001034
GI21000063
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 76000012RG)
₪0
₪3821.22
09/11/2021
21001034
GI21000063
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 76000012RG)
₪3266
₪0
09/11/2021
21001034
GI21000063
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 76000012RG)
₪555.22
₪0
09/11/2021
21001036
GI21000064
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 86000012RG)
₪0
₪1506.96
09/11/2021
21001036
GI21000064
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 86000012RG)
₪1288
₪0
09/11/2021
21001036
GI21000064
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 86000012RG)
₪218.96
₪0
09/11/2021
21001036
GI21000064
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 86000012RG)
₪0
₪1506.96
09/11/2021
21001036
GI21000064
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 86000012RG)
₪1288
₪0
09/11/2021
21001036
GI21000064
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 86000012RG)
₪218.96
₪0
09/11/2021
21001036
GI21000064
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 86000012RG)
₪0
₪1506.96
09/11/2021
21001036
GI21000064
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 86000012RG)
₪1288
₪0
09/11/2021
21001036
GI21000064
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 86000012RG)
₪218.96
₪0
09/11/2021
21000999
GI21000054
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 85000012RG)
₪0
₪6200.06
09/11/2021
21000999
GI21000054
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 85000012RG)
₪5299.2
₪0
09/11/2021
21000999
GI21000054
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 85000012RG)
₪900.86
₪0
09/11/2021
21000999
GI21000054
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 85000012RG)
₪0
₪6200.06
09/11/2021
21000999
GI21000054
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 85000012RG)
₪5299.2
₪0
09/11/2021
21000999
GI21000054
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 85000012RG)
₪900.86
₪0
09/11/2021
21000999
GI21000054
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 85000012RG)
₪0
₪6200.06
09/11/2021
21000999
GI21000054
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 85000012RG)
₪5299.2
₪0
09/11/2021
21000999
GI21000054
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 85000012RG)
₪900.86
₪0
09/11/2021
21001037
GI21000065
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 96000012RG)
₪0
₪191.88
09/11/2021
21001037
GI21000065
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 96000012RG)
₪164
₪0
09/11/2021
21001037
GI21000065
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 96000012RG)
₪27.88
₪0
09/11/2021
21001037
GI21000065
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 96000012RG)
₪0
₪191.88
09/11/2021
21001037
GI21000065
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 96000012RG)
₪164
₪0
09/11/2021
21001037
GI21000065
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 96000012RG)
₪27.88
₪0
09/11/2021
21001037
GI21000065
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 96000012RG)
₪0
₪191.88
09/11/2021
21001037
GI21000065
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 96000012RG)
₪164
₪0
09/11/2021
21001037
GI21000065
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 96000012RG)
₪27.88
₪0
10/11/2021
21001021
GI21000058
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 26000012RG)
₪0
₪4752.38
10/11/2021
21001021
GI21000058
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 26000012RG)
₪4061.86
₪0
10/11/2021
21001021
GI21000058
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 26000012RG)
₪690.52
₪0
10/11/2021
21001021
GI21000058
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 26000012RG)
₪0
₪4752.38
10/11/2021
21001021
GI21000058
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 26000012RG)
₪4061.86
₪0
10/11/2021
21001021
GI21000058
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 26000012RG)
₪690.52
₪0
10/11/2021
21001021
GI21000058
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 26000012RG)
₪0
₪4752.38
10/11/2021
21001021
GI21000058
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 26000012RG)
₪4061.86
₪0
10/11/2021
21001021
GI21000058
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 26000012RG)
₪690.52
₪0
10/11/2021
21001057
GI21000066
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 07000012RG)
₪0
₪7350.02
10/11/2021
21001057
GI21000066
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 07000012RG)
₪6282.07
₪0
10/11/2021
21001057
GI21000066
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 07000012RG)
₪1067.95
₪0
10/11/2021
21001057
GI21000066
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 07000012RG)
₪0
₪7350.02
10/11/2021
21001057
GI21000066
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 07000012RG)
₪6282.07
₪0
10/11/2021
21001057
GI21000066
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 07000012RG)
₪1067.95
₪0
10/11/2021
21001057
GI21000066
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 07000012RG)
₪0
₪7350.02
10/11/2021
21001057
GI21000066
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 07000012RG)
₪6282.07
₪0
10/11/2021
21001057
GI21000066
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 07000012RG)
₪1067.95
₪0
10/11/2021
21001058
GI21000067
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 17000012RG)
₪0
₪6375.04
10/11/2021
21001058
GI21000067
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 17000012RG)
₪5448.75
₪0
10/11/2021
21001058
GI21000067
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 17000012RG)
₪926.29
₪0
10/11/2021
21001058
GI21000067
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 17000012RG)
₪0
₪6375.04
10/11/2021
21001058
GI21000067
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 17000012RG)
₪5448.75
₪0
10/11/2021
21001058
GI21000067
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 17000012RG)
₪926.29
₪0
10/11/2021
21001058
GI21000067
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 17000012RG)
₪0
₪6375.04
10/11/2021
21001058
GI21000067
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 17000012RG)
₪5448.75
₪0
10/11/2021
21001058
GI21000067
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 17000012RG)
₪926.29
₪0
10/11/2021
21001028
GI21000060
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 46000012RG)
₪0
₪2.34
10/11/2021
21001028
GI21000060
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 46000012RG)
₪2
₪0
10/11/2021
21001028
GI21000060
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 46000012RG)
₪0.34
₪0
10/11/2021
21001028
GI21000060
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 46000012RG)
₪0
₪2.34
10/11/2021
21001028
GI21000060
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 46000012RG)
₪2
₪0
10/11/2021
21001028
GI21000060
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 46000012RG)
₪0.34
₪0
10/11/2021
21001028
GI21000060
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 46000012RG)
₪0
₪2.34
10/11/2021
21001028
GI21000060
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 46000012RG)
₪2
₪0
10/11/2021
21001028
GI21000060
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 46000012RG)
₪0.34
₪0
11/11/2021
21001121
GI21000069
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 37000012RG)
₪0
₪2199.6
11/11/2021
21001121
GI21000069
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 37000012RG)
₪1880
₪0
11/11/2021
21001121
GI21000069
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 37000012RG)
₪319.6
₪0
11/11/2021
21001121
GI21000069
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 37000012RG)
₪0
₪2199.6
11/11/2021
21001121
GI21000069
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 37000012RG)
₪1880
₪0
11/11/2021
21001121
GI21000069
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 37000012RG)
₪319.6
₪0
11/11/2021
21001121
GI21000069
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 37000012RG)
₪0
₪2199.6
11/11/2021
21001121
GI21000069
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 37000012RG)
₪1880
₪0
11/11/2021
21001121
GI21000069
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 37000012RG)
₪319.6
₪0
13/11/2021
21001071
GI21000068
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 27000012RG)
₪0
₪3116.88
13/11/2021
21001071
GI21000068
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 27000012RG)
₪2664
₪0
13/11/2021
21001071
GI21000068
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 27000012RG)
₪452.88
₪0
13/11/2021
21001071
GI21000068
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 27000012RG)
₪0
₪3116.88
13/11/2021
21001071
GI21000068
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 27000012RG)
₪2664
₪0
13/11/2021
21001071
GI21000068
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 27000012RG)
₪452.88
₪0
13/11/2021
21001071
GI21000068
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 27000012RG)
₪0
₪3116.88
13/11/2021
21001071
GI21000068
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 27000012RG)
₪2664
₪0
13/11/2021
21001071
GI21000068
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 27000012RG)
₪452.88
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2281
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2628
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪430
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2355
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2281
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2628
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪430
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2355
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2281
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2628
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪430
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2355
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2281
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2628
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪430
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2355
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2281
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2628
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪430
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2355
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2281
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2628
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪430
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2355
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2281
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2628
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪430
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2355
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2281
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2628
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪430
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2355
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2281
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2628
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪430
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2355
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2281
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2628
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪430
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2355
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2281
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2628
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪430
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2355
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2281
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2628
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪430
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2355
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2281
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2628
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪430
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2355
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2281
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2628
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪430
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2355
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2281
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2628
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪430
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2355
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2281
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2628
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪430
₪0
14/11/2021
21001086
DP21000008
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2355
₪0
14/11/2021
21001122
GI21000070
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 47000012RG)
₪0
₪3400.02
14/11/2021
21001122
GI21000070
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 47000012RG)
₪2906
₪0
14/11/2021
21001122
GI21000070
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 47000012RG)
₪494.02
₪0
14/11/2021
21001122
GI21000070
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 47000012RG)
₪0
₪3400.02
14/11/2021
21001122
GI21000070
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 47000012RG)
₪2906
₪0
14/11/2021
21001122
GI21000070
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 47000012RG)
₪494.02
₪0
14/11/2021
21001122
GI21000070
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 47000012RG)
₪0
₪3400.02
14/11/2021
21001122
GI21000070
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 47000012RG)
₪2906
₪0
14/11/2021
21001122
GI21000070
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 47000012RG)
₪494.02
₪0
14/11/2021
21001138
GI21000071
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 77000012RG)
₪0
₪8482.5
14/11/2021
21001138
GI21000071
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 77000012RG)
₪7250
₪0
14/11/2021
21001138
GI21000071
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 77000012RG)
₪1232.5
₪0
14/11/2021
21001138
GI21000071
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 77000012RG)
₪0
₪8482.5
14/11/2021
21001138
GI21000071
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 77000012RG)
₪7250
₪0
14/11/2021
21001138
GI21000071
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 77000012RG)
₪1232.5
₪0
14/11/2021
21001138
GI21000071
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 77000012RG)
₪0
₪8482.5
14/11/2021
21001138
GI21000071
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 77000012RG)
₪7250
₪0
14/11/2021
21001138
GI21000071
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 77000012RG)
₪1232.5
₪0
15/11/2021
21001172
GI21000077
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 28000012RG)
₪0
₪7551.66
15/11/2021
21001172
GI21000077
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 28000012RG)
₪6454.41
₪0
15/11/2021
21001172
GI21000077
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 28000012RG)
₪1097.25
₪0
15/11/2021
21001172
GI21000077
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 28000012RG)
₪0
₪7551.66
15/11/2021
21001172
GI21000077
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 28000012RG)
₪6454.41
₪0
15/11/2021
21001172
GI21000077
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 28000012RG)
₪1097.25
₪0
15/11/2021
21001172
GI21000077
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 28000012RG)
₪0
₪7551.66
15/11/2021
21001172
GI21000077
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 28000012RG)
₪6454.41
₪0
15/11/2021
21001172
GI21000077
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 28000012RG)
₪1097.25
₪0
15/11/2021
21001171
GI21000076
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 18000012RG)
₪0
₪5110.56
15/11/2021
21001171
GI21000076
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 18000012RG)
₪4368
₪0
15/11/2021
21001171
GI21000076
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 18000012RG)
₪742.56
₪0
15/11/2021
21001171
GI21000076
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 18000012RG)
₪0
₪5110.56
15/11/2021
21001171
GI21000076
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 18000012RG)
₪4368
₪0
15/11/2021
21001171
GI21000076
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 18000012RG)
₪742.56
₪0
15/11/2021
21001171
GI21000076
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 18000012RG)
₪0
₪5110.56
15/11/2021
21001171
GI21000076
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 18000012RG)
₪4368
₪0
15/11/2021
21001171
GI21000076
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 18000012RG)
₪742.56
₪0
15/11/2021
21001139
GI21000072
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 67000012RG)
₪0
₪8175.73
15/11/2021
21001139
GI21000072
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 67000012RG)
₪6987.8
₪0
15/11/2021
21001139
GI21000072
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 67000012RG)
₪1187.93
₪0
15/11/2021
21001139
GI21000072
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 67000012RG)
₪0
₪8175.73
15/11/2021
21001139
GI21000072
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 67000012RG)
₪6987.8
₪0
15/11/2021
21001139
GI21000072
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 67000012RG)
₪1187.93
₪0
15/11/2021
21001139
GI21000072
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 67000012RG)
₪0
₪8175.73
15/11/2021
21001139
GI21000072
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 67000012RG)
₪6987.8
₪0
15/11/2021
21001139
GI21000072
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 67000012RG)
₪1187.93
₪0
15/11/2021
21001164
GI21000073
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 87000012RG)
₪0
₪24353.67
15/11/2021
21001164
GI21000073
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 87000012RG)
₪20815.1
₪0
15/11/2021
21001164
GI21000073
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 87000012RG)
₪3538.57
₪0
15/11/2021
21001164
GI21000073
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 87000012RG)
₪0
₪24353.67
15/11/2021
21001164
GI21000073
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 87000012RG)
₪20815.1
₪0
15/11/2021
21001164
GI21000073
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 87000012RG)
₪3538.57
₪0
15/11/2021
21001164
GI21000073
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 87000012RG)
₪0
₪24353.67
15/11/2021
21001164
GI21000073
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 87000012RG)
₪20815.1
₪0
15/11/2021
21001164
GI21000073
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 87000012RG)
₪3538.57
₪0
16/11/2021
21001200
GI21000084
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 19000012RG)
₪0
₪795.6
16/11/2021
21001200
GI21000084
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 19000012RG)
₪680
₪0
16/11/2021
21001200
GI21000084
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 19000012RG)
₪115.6
₪0
16/11/2021
21001200
GI21000084
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 19000012RG)
₪0
₪795.6
16/11/2021
21001200
GI21000084
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 19000012RG)
₪680
₪0
16/11/2021
21001200
GI21000084
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 19000012RG)
₪115.6
₪0
16/11/2021
21001200
GI21000084
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 19000012RG)
₪0
₪795.6
16/11/2021
21001200
GI21000084
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 19000012RG)
₪680
₪0
16/11/2021
21001200
GI21000084
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 19000012RG)
₪115.6
₪0
16/11/2021
21001170
GI21000075
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 08000012RG)
₪0
₪206519.1
16/11/2021
21001170
GI21000075
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 08000012RG)
₪176512.05
₪0
16/11/2021
21001170
GI21000075
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 08000012RG)
₪30007.05
₪0
16/11/2021
21001170
GI21000075
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 08000012RG)
₪0
₪206519.1
16/11/2021
21001170
GI21000075
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 08000012RG)
₪176512.05
₪0
16/11/2021
21001170
GI21000075
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 08000012RG)
₪30007.05
₪0
16/11/2021
21001170
GI21000075
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 08000012RG)
₪0
₪206519.1
16/11/2021
21001170
GI21000075
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 08000012RG)
₪176512.05
₪0
16/11/2021
21001170
GI21000075
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 08000012RG)
₪30007.05
₪0
16/11/2021
21001206
GI21000086
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 39000012RG)
₪0
₪2969.34
16/11/2021
21001206
GI21000086
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 39000012RG)
₪2537.9
₪0
16/11/2021
21001206
GI21000086
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 39000012RG)
₪431.44
₪0
16/11/2021
21001206
GI21000086
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 39000012RG)
₪0
₪2969.34
16/11/2021
21001206
GI21000086
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 39000012RG)
₪2537.9
₪0
16/11/2021
21001206
GI21000086
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 39000012RG)
₪431.44
₪0
16/11/2021
21001206
GI21000086
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 39000012RG)
₪0
₪2969.34
16/11/2021
21001206
GI21000086
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 39000012RG)
₪2537.9
₪0
16/11/2021
21001206
GI21000086
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 39000012RG)
₪431.44
₪0
16/11/2021
21001176
GI21000079
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 48000012RG)
₪0
₪22742.55
16/11/2021
21001176
GI21000079
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 48000012RG)
₪19438.08
₪0
16/11/2021
21001176
GI21000079
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 48000012RG)
₪3304.47
₪0
16/11/2021
21001176
GI21000079
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 48000012RG)
₪0
₪22742.55
16/11/2021
21001176
GI21000079
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 48000012RG)
₪19438.08
₪0
16/11/2021
21001176
GI21000079
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 48000012RG)
₪3304.47
₪0
16/11/2021
21001176
GI21000079
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 48000012RG)
₪0
₪22742.55
16/11/2021
21001176
GI21000079
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 48000012RG)
₪19438.08
₪0
16/11/2021
21001176
GI21000079
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 48000012RG)
₪3304.47
₪0
16/11/2021
21001183
GI21000080
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 68000012RG)
₪0
₪13424.58
16/11/2021
21001183
GI21000080
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 68000012RG)
₪11474
₪0
16/11/2021
21001183
GI21000080
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 68000012RG)
₪1950.58
₪0
16/11/2021
21001183
GI21000080
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 68000012RG)
₪0
₪13424.58
16/11/2021
21001183
GI21000080
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 68000012RG)
₪11474
₪0
16/11/2021
21001183
GI21000080
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 68000012RG)
₪1950.58
₪0
16/11/2021
21001183
GI21000080
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 68000012RG)
₪0
₪13424.58
16/11/2021
21001183
GI21000080
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 68000012RG)
₪11474
₪0
16/11/2021
21001183
GI21000080
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 68000012RG)
₪1950.58
₪0
16/11/2021
21001184
GI21000081
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 78000012RG)
₪0
₪18061.15
16/11/2021
21001184
GI21000081
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 78000012RG)
₪15436.88
₪0
16/11/2021
21001184
GI21000081
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 78000012RG)
₪2624.27
₪0
16/11/2021
21001184
GI21000081
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 78000012RG)
₪0
₪18061.15
16/11/2021
21001184
GI21000081
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 78000012RG)
₪15436.88
₪0
16/11/2021
21001184
GI21000081
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 78000012RG)
₪2624.27
₪0
16/11/2021
21001184
GI21000081
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 78000012RG)
₪0
₪18061.15
16/11/2021
21001184
GI21000081
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 78000012RG)
₪15436.88
₪0
16/11/2021
21001184
GI21000081
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 78000012RG)
₪2624.27
₪0
17/11/2021
21001233
GI21000088
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 59000012RG)
₪0
₪1496.66
17/11/2021
21001233
GI21000088
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 59000012RG)
₪1279.2
₪0
17/11/2021
21001233
GI21000088
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 59000012RG)
₪217.46
₪0
17/11/2021
21001233
GI21000088
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 59000012RG)
₪0
₪1496.66
17/11/2021
21001233
GI21000088
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 59000012RG)
₪1279.2
₪0
17/11/2021
21001233
GI21000088
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 59000012RG)
₪217.46
₪0
17/11/2021
21001233
GI21000088
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 59000012RG)
₪0
₪1496.66
17/11/2021
21001233
GI21000088
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 59000012RG)
₪1279.2
₪0
17/11/2021
21001233
GI21000088
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 59000012RG)
₪217.46
₪0
17/11/2021
21001202
GI21000085
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 29000012RG)
₪0
₪12528.36
17/11/2021
21001202
GI21000085
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 29000012RG)
₪10708
₪0
17/11/2021
21001202
GI21000085
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 29000012RG)
₪1820.36
₪0
17/11/2021
21001202
GI21000085
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 29000012RG)
₪0
₪12528.36
17/11/2021
21001202
GI21000085
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 29000012RG)
₪10708
₪0
17/11/2021
21001202
GI21000085
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 29000012RG)
₪1820.36
₪0
17/11/2021
21001202
GI21000085
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 29000012RG)
₪0
₪12528.36
17/11/2021
21001202
GI21000085
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 29000012RG)
₪10708
₪0
17/11/2021
21001202
GI21000085
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 29000012RG)
₪1820.36
₪0
17/11/2021
21001190
GI21000083
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 09000012RG)
₪0
₪51074.52
17/11/2021
21001190
GI21000083
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 09000012RG)
₪43653.44
₪0
17/11/2021
21001190
GI21000083
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 09000012RG)
₪7421.08
₪0
17/11/2021
21001190
GI21000083
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 09000012RG)
₪0
₪51074.52
17/11/2021
21001190
GI21000083
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 09000012RG)
₪43653.44
₪0
17/11/2021
21001190
GI21000083
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 09000012RG)
₪7421.08
₪0
17/11/2021
21001190
GI21000083
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 09000012RG)
₪0
₪51074.52
17/11/2021
21001190
GI21000083
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 09000012RG)
₪43653.44
₪0
17/11/2021
21001190
GI21000083
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 09000012RG)
₪7421.08
₪0
17/11/2021
21001187
GI21000082
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 98000012RG)
₪0
₪27754.75
17/11/2021
21001187
GI21000082
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 98000012RG)
₪23722.01
₪0
17/11/2021
21001187
GI21000082
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 98000012RG)
₪4032.74
₪0
17/11/2021
21001187
GI21000082
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 98000012RG)
₪0
₪27754.75
17/11/2021
21001187
GI21000082
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 98000012RG)
₪23722.01
₪0
17/11/2021
21001187
GI21000082
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 98000012RG)
₪4032.74
₪0
17/11/2021
21001187
GI21000082
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 98000012RG)
₪0
₪27754.75
17/11/2021
21001187
GI21000082
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 98000012RG)
₪23722.01
₪0
17/11/2021
21001187
GI21000082
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 98000012RG)
₪4032.74
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1076
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1076
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1076
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1076
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1076
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1076
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1076
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1076
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1076
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1076
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1076
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1076
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1076
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1076
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1076
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1076
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1076
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1076
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1076
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1076
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1076
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1076
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4500
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1076
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4500
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1076
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
18/11/2021
21001214
DP21000009
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
18/11/2021
21001217
GI21000087
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 49000012RG)
₪0
₪5250.38
18/11/2021
21001217
GI21000087
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 49000012RG)
₪4487.5
₪0
18/11/2021
21001217
GI21000087
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 49000012RG)
₪762.88
₪0
18/11/2021
21001217
GI21000087
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 49000012RG)
₪0
₪5250.38
18/11/2021
21001217
GI21000087
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 49000012RG)
₪4487.5
₪0
18/11/2021
21001217
GI21000087
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 49000012RG)
₪762.88
₪0
18/11/2021
21001217
GI21000087
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 49000012RG)
₪0
₪5250.38
18/11/2021
21001217
GI21000087
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 49000012RG)
₪4487.5
₪0
18/11/2021
21001217
GI21000087
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 49000012RG)
₪762.88
₪0
21/11/2021
21001299
GI21000092
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 99000012RG)
₪0
₪4773.6
21/11/2021
21001299
GI21000092
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 99000012RG)
₪4080
₪0
21/11/2021
21001299
GI21000092
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 99000012RG)
₪693.6
₪0
21/11/2021
21001299
GI21000092
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 99000012RG)
₪0
₪4773.6
21/11/2021
21001299
GI21000092
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 99000012RG)
₪4080
₪0
21/11/2021
21001299
GI21000092
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 99000012RG)
₪693.6
₪0
21/11/2021
21001299
GI21000092
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 99000012RG)
₪0
₪4773.6
21/11/2021
21001299
GI21000092
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 99000012RG)
₪4080
₪0
21/11/2021
21001299
GI21000092
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 99000012RG)
₪693.6
₪0
22/11/2021
21001323
GI21000093
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 00100012RG)
₪0
₪2500.29
22/11/2021
21001323
GI21000093
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 00100012RG)
₪2137
₪0
22/11/2021
21001323
GI21000093
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 00100012RG)
₪363.29
₪0
22/11/2021
21001323
GI21000093
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 00100012RG)
₪0
₪2500.29
22/11/2021
21001323
GI21000093
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 00100012RG)
₪2137
₪0
22/11/2021
21001323
GI21000093
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 00100012RG)
₪363.29
₪0
22/11/2021
21001323
GI21000093
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 00100012RG)
₪0
₪2500.29
22/11/2021
21001323
GI21000093
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 00100012RG)
₪2137
₪0
22/11/2021
21001323
GI21000093
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 00100012RG)
₪363.29
₪0
22/11/2021
21001331
GI21000095
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 20100012RG)
₪0
₪3451.5
22/11/2021
21001331
GI21000095
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 20100012RG)
₪2950
₪0
22/11/2021
21001331
GI21000095
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 20100012RG)
₪501.5
₪0
22/11/2021
21001331
GI21000095
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 20100012RG)
₪0
₪3451.5
22/11/2021
21001331
GI21000095
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 20100012RG)
₪2950
₪0
22/11/2021
21001331
GI21000095
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 20100012RG)
₪501.5
₪0
22/11/2021
21001331
GI21000095
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 20100012RG)
₪0
₪3451.5
22/11/2021
21001331
GI21000095
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 20100012RG)
₪2950
₪0
22/11/2021
21001331
GI21000095
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 20100012RG)
₪501.5
₪0
22/11/2021
21001279
GI21000091
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 89000012RG)
₪0
₪1427.4
22/11/2021
21001279
GI21000091
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 89000012RG)
₪1220
₪0
22/11/2021
21001279
GI21000091
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 89000012RG)
₪207.4
₪0
22/11/2021
21001279
GI21000091
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 89000012RG)
₪0
₪1427.4
22/11/2021
21001279
GI21000091
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 89000012RG)
₪1220
₪0
22/11/2021
21001279
GI21000091
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 89000012RG)
₪207.4
₪0
22/11/2021
21001279
GI21000091
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 89000012RG)
₪0
₪1427.4
22/11/2021
21001279
GI21000091
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 89000012RG)
₪1220
₪0
22/11/2021
21001279
GI21000091
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 89000012RG)
₪207.4
₪0
22/11/2021
21001278
GI21000090
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 79000012RG)
₪0
₪3429.27
22/11/2021
21001278
GI21000090
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 79000012RG)
₪2931
₪0
22/11/2021
21001278
GI21000090
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 79000012RG)
₪498.27
₪0
22/11/2021
21001278
GI21000090
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 79000012RG)
₪0
₪3429.27
22/11/2021
21001278
GI21000090
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 79000012RG)
₪2931
₪0
22/11/2021
21001278
GI21000090
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 79000012RG)
₪498.27
₪0
22/11/2021
21001278
GI21000090
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 79000012RG)
₪0
₪3429.27
22/11/2021
21001278
GI21000090
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 79000012RG)
₪2931
₪0
22/11/2021
21001278
GI21000090
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 79000012RG)
₪498.27
₪0
22/11/2021
21001277
GI21000089
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 69000012RG)
₪0
₪4387.5
22/11/2021
21001277
GI21000089
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 69000012RG)
₪3750
₪0
22/11/2021
21001277
GI21000089
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 69000012RG)
₪637.5
₪0
22/11/2021
21001277
GI21000089
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 69000012RG)
₪0
₪4387.5
22/11/2021
21001277
GI21000089
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 69000012RG)
₪3750
₪0
22/11/2021
21001277
GI21000089
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 69000012RG)
₪637.5
₪0
22/11/2021
21001277
GI21000089
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 69000012RG)
₪0
₪4387.5
22/11/2021
21001277
GI21000089
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 69000012RG)
₪3750
₪0
22/11/2021
21001277
GI21000089
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 69000012RG)
₪637.5
₪0
24/11/2021
21001330
GI21000094
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 10100012RG)
₪0
₪28582.52
24/11/2021
21001330
GI21000094
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 10100012RG)
₪24429.5
₪0
24/11/2021
21001330
GI21000094
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 10100012RG)
₪4153.02
₪0
24/11/2021
21001330
GI21000094
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 10100012RG)
₪0
₪28582.52
24/11/2021
21001330
GI21000094
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 10100012RG)
₪24429.5
₪0
24/11/2021
21001330
GI21000094
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 10100012RG)
₪4153.02
₪0
24/11/2021
21001330
GI21000094
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 10100012RG)
₪0
₪28582.52
24/11/2021
21001330
GI21000094
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 10100012RG)
₪24429.5
₪0
24/11/2021
21001330
GI21000094
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 10100012RG)
₪4153.02
₪0
24/11/2021
21001336
GI21000096
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 30100012RG)
₪0
₪35626.5
24/11/2021
21001336
GI21000096
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 30100012RG)
₪30450
₪0
24/11/2021
21001336
GI21000096
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 30100012RG)
₪5176.5
₪0
24/11/2021
21001336
GI21000096
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 30100012RG)
₪0
₪35626.5
24/11/2021
21001336
GI21000096
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 30100012RG)
₪30450
₪0
24/11/2021
21001336
GI21000096
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 30100012RG)
₪5176.5
₪0
24/11/2021
21001336
GI21000096
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 30100012RG)
₪0
₪35626.5
24/11/2021
21001336
GI21000096
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 30100012RG)
₪30450
₪0
24/11/2021
21001336
GI21000096
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 30100012RG)
₪5176.5
₪0
25/11/2021
21001431
GI21000099
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 60100012RG)
₪0
₪1360.94
25/11/2021
21001431
GI21000099
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 60100012RG)
₪1163.2
₪0
25/11/2021
21001431
GI21000099
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 60100012RG)
₪197.74
₪0
25/11/2021
21001431
GI21000099
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 60100012RG)
₪0
₪1360.94
25/11/2021
21001431
GI21000099
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 60100012RG)
₪1163.2
₪0
25/11/2021
21001431
GI21000099
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 60100012RG)
₪197.74
₪0
25/11/2021
21001431
GI21000099
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 60100012RG)
₪0
₪1360.94
25/11/2021
21001431
GI21000099
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 60100012RG)
₪1163.2
₪0
25/11/2021
21001431
GI21000099
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 60100012RG)
₪197.74
₪0
25/11/2021
21001434
GI21000100
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 80100012RG)
₪0
₪2143.44
25/11/2021
21001434
GI21000100
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 80100012RG)
₪1832
₪0
25/11/2021
21001434
GI21000100
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 80100012RG)
₪311.44
₪0
25/11/2021
21001434
GI21000100
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 80100012RG)
₪0
₪2143.44
25/11/2021
21001434
GI21000100
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 80100012RG)
₪1832
₪0
25/11/2021
21001434
GI21000100
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 80100012RG)
₪311.44
₪0
25/11/2021
21001434
GI21000100
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 80100012RG)
₪0
₪2143.44
25/11/2021
21001434
GI21000100
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 80100012RG)
₪1832
₪0
25/11/2021
21001434
GI21000100
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 80100012RG)
₪311.44
₪0
28/11/2021
21001408
GI21000098
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 50100012RG)
₪0
₪16661.97
28/11/2021
21001408
GI21000098
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 50100012RG)
₪14241
₪0
28/11/2021
21001408
GI21000098
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 50100012RG)
₪2420.97
₪0
28/11/2021
21001408
GI21000098
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 50100012RG)
₪0
₪16661.97
28/11/2021
21001408
GI21000098
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 50100012RG)
₪14241
₪0
28/11/2021
21001408
GI21000098
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 50100012RG)
₪2420.97
₪0
28/11/2021
21001408
GI21000098
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 50100012RG)
₪0
₪16661.97
28/11/2021
21001408
GI21000098
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 50100012RG)
₪14241
₪0
28/11/2021
21001408
GI21000098
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 50100012RG)
₪2420.97
₪0
28/11/2021
21001399
GI21000097
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 40100012RG)
₪0
₪7762.95
28/11/2021
21001399
GI21000097
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 40100012RG)
₪6635
₪0
28/11/2021
21001399
GI21000097
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 40100012RG)
₪1127.95
₪0
28/11/2021
21001399
GI21000097
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 40100012RG)
₪0
₪7762.95
28/11/2021
21001399
GI21000097
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 40100012RG)
₪6635
₪0
28/11/2021
21001399
GI21000097
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 40100012RG)
₪1127.95
₪0
28/11/2021
21001399
GI21000097
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 40100012RG)
₪0
₪7762.95
28/11/2021
21001399
GI21000097
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 40100012RG)
₪6635
₪0
28/11/2021
21001399
GI21000097
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 40100012RG)
₪1127.95
₪0
30/11/2021
21001446
GI21000101
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 01100012RG)
₪0
₪3790.8
30/11/2021
21001446
GI21000101
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 01100012RG)
₪3240
₪0
30/11/2021
21001446
GI21000101
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 01100012RG)
₪550.8
₪0
30/11/2021
21001446
GI21000101
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 01100012RG)
₪0
₪3790.8
30/11/2021
21001446
GI21000101
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 01100012RG)
₪3240
₪0
30/11/2021
21001446
GI21000101
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 01100012RG)
₪550.8
₪0
30/11/2021
21001446
GI21000101
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 01100012RG)
₪0
₪3790.8
30/11/2021
21001446
GI21000101
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 01100012RG)
₪3240
₪0
30/11/2021
21001446
GI21000101
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 01100012RG)
₪550.8
₪0
30/11/2021
21001482
GI21000103
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 21100012RG)
₪0
₪614.25
30/11/2021
21001482
GI21000103
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 21100012RG)
₪525
₪0
30/11/2021
21001482
GI21000103
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 21100012RG)
₪89.25
₪0
30/11/2021
21001482
GI21000103
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 21100012RG)
₪0
₪614.25
30/11/2021
21001482
GI21000103
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 21100012RG)
₪525
₪0
30/11/2021
21001482
GI21000103
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 21100012RG)
₪89.25
₪0
30/11/2021
21001482
GI21000103
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 21100012RG)
₪0
₪614.25
30/11/2021
21001482
GI21000103
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 21100012RG)
₪525
₪0
30/11/2021
21001482
GI21000103
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 21100012RG)
₪89.25
₪0
01/12/2021
21001481
GI21000102
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 11100012RG)
₪0
₪4258.8
01/12/2021
21001481
GI21000102
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 11100012RG)
₪3640
₪0
01/12/2021
21001481
GI21000102
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 11100012RG)
₪618.8
₪0
01/12/2021
21001481
GI21000102
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 11100012RG)
₪0
₪4258.8
01/12/2021
21001481
GI21000102
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 11100012RG)
₪3640
₪0
01/12/2021
21001481
GI21000102
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 11100012RG)
₪618.8
₪0
01/12/2021
21001481
GI21000102
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 11100012RG)
₪0
₪4258.8
01/12/2021
21001481
GI21000102
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 11100012RG)
₪3640
₪0
01/12/2021
21001481
GI21000102
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 11100012RG)
₪618.8
₪0
01/12/2021
21001486
GI21000105
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 41100012RG)
₪0
₪4575.87
01/12/2021
21001486
GI21000105
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 41100012RG)
₪3911
₪0
01/12/2021
21001486
GI21000105
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 41100012RG)
₪664.87
₪0
01/12/2021
21001486
GI21000105
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 41100012RG)
₪0
₪4575.87
01/12/2021
21001486
GI21000105
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 41100012RG)
₪3911
₪0
01/12/2021
21001486
GI21000105
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 41100012RG)
₪664.87
₪0
01/12/2021
21001486
GI21000105
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 41100012RG)
₪0
₪4575.87
01/12/2021
21001486
GI21000105
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 41100012RG)
₪3911
₪0
01/12/2021
21001486
GI21000105
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 41100012RG)
₪664.87
₪0
01/12/2021
21001485
GI21000104
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 31100012RG)
₪0
₪7926.75
01/12/2021
21001485
GI21000104
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 31100012RG)
₪6775
₪0
01/12/2021
21001485
GI21000104
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 31100012RG)
₪1151.75
₪0
01/12/2021
21001485
GI21000104
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 31100012RG)
₪0
₪7926.75
01/12/2021
21001485
GI21000104
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 31100012RG)
₪6775
₪0
01/12/2021
21001485
GI21000104
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 31100012RG)
₪1151.75
₪0
01/12/2021
21001485
GI21000104
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 31100012RG)
₪0
₪7926.75
01/12/2021
21001485
GI21000104
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 31100012RG)
₪6775
₪0
01/12/2021
21001485
GI21000104
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 31100012RG)
₪1151.75
₪0
01/12/2021
21001487
GI21000106
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 51100012RG)
₪0
₪2356.38
01/12/2021
21001487
GI21000106
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 51100012RG)
₪2014
₪0
01/12/2021
21001487
GI21000106
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 51100012RG)
₪342.38
₪0
01/12/2021
21001487
GI21000106
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 51100012RG)
₪0
₪2356.38
01/12/2021
21001487
GI21000106
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 51100012RG)
₪2014
₪0
01/12/2021
21001487
GI21000106
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 51100012RG)
₪342.38
₪0
01/12/2021
21001487
GI21000106
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 51100012RG)
₪0
₪2356.38
01/12/2021
21001487
GI21000106
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 51100012RG)
₪2014
₪0
01/12/2021
21001487
GI21000106
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 51100012RG)
₪342.38
₪0
05/12/2021
21001499
GI21000107
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 61100012RG)
₪0
₪22827.87
05/12/2021
21001499
GI21000107
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 61100012RG)
₪19511
₪0
05/12/2021
21001499
GI21000107
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 61100012RG)
₪3316.87
₪0
05/12/2021
21001499
GI21000107
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 61100012RG)
₪0
₪22827.87
05/12/2021
21001499
GI21000107
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 61100012RG)
₪19511
₪0
05/12/2021
21001499
GI21000107
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 61100012RG)
₪3316.87
₪0
05/12/2021
21001499
GI21000107
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 61100012RG)
₪0
₪22827.87
05/12/2021
21001499
GI21000107
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 61100012RG)
₪19511
₪0
05/12/2021
21001499
GI21000107
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 61100012RG)
₪3316.87
₪0
06/12/2021
21001577
GI21000109
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 81100012RG)
₪0
₪6171.75
06/12/2021
21001577
GI21000109
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 81100012RG)
₪5275
₪0
06/12/2021
21001577
GI21000109
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 81100012RG)
₪896.75
₪0
06/12/2021
21001577
GI21000109
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 81100012RG)
₪0
₪6171.75
06/12/2021
21001577
GI21000109
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 81100012RG)
₪5275
₪0
06/12/2021
21001577
GI21000109
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 81100012RG)
₪896.75
₪0
06/12/2021
21001577
GI21000109
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 81100012RG)
₪0
₪6171.75
06/12/2021
21001577
GI21000109
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 81100012RG)
₪5275
₪0
06/12/2021
21001577
GI21000109
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 81100012RG)
₪896.75
₪0
06/12/2021
21001556
GI21000108
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 71100012RG)
₪0
₪2187.9
06/12/2021
21001556
GI21000108
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 71100012RG)
₪1870
₪0
06/12/2021
21001556
GI21000108
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 71100012RG)
₪317.9
₪0
06/12/2021
21001556
GI21000108
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 71100012RG)
₪0
₪2187.9
06/12/2021
21001556
GI21000108
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 71100012RG)
₪1870
₪0
06/12/2021
21001556
GI21000108
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 71100012RG)
₪317.9
₪0
06/12/2021
21001556
GI21000108
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 71100012RG)
₪0
₪2187.9
06/12/2021
21001556
GI21000108
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 71100012RG)
₪1870
₪0
06/12/2021
21001556
GI21000108
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 71100012RG)
₪317.9
₪0
07/12/2021
21001589
GI21000112
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 12100012RG)
₪0
₪39425.67
07/12/2021
21001589
GI21000112
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 12100012RG)
₪33697.15
₪0
07/12/2021
21001589
GI21000112
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 12100012RG)
₪5728.52
₪0
07/12/2021
21001589
GI21000112
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 12100012RG)
₪0
₪39425.67
07/12/2021
21001589
GI21000112
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 12100012RG)
₪33697.15
₪0
07/12/2021
21001589
GI21000112
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 12100012RG)
₪5728.52
₪0
07/12/2021
21001589
GI21000112
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 12100012RG)
₪0
₪39425.67
07/12/2021
21001589
GI21000112
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 12100012RG)
₪33697.15
₪0
07/12/2021
21001589
GI21000112
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 12100012RG)
₪5728.52
₪0
07/12/2021
21001588
GI21000111
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 02100012RG)
₪0
₪18223.92
07/12/2021
21001588
GI21000111
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 02100012RG)
₪15576
₪0
07/12/2021
21001588
GI21000111
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 02100012RG)
₪2647.92
₪0
07/12/2021
21001588
GI21000111
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 02100012RG)
₪0
₪18223.92
07/12/2021
21001588
GI21000111
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 02100012RG)
₪15576
₪0
07/12/2021
21001588
GI21000111
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 02100012RG)
₪2647.92
₪0
07/12/2021
21001588
GI21000111
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 02100012RG)
₪0
₪18223.92
07/12/2021
21001588
GI21000111
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 02100012RG)
₪15576
₪0
07/12/2021
21001588
GI21000111
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 02100012RG)
₪2647.92
₪0
07/12/2021
21001581
GI21000110
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 91100012RG)
₪0
₪4926.87
07/12/2021
21001581
GI21000110
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 91100012RG)
₪4211
₪0
07/12/2021
21001581
GI21000110
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 91100012RG)
₪715.87
₪0
07/12/2021
21001581
GI21000110
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 91100012RG)
₪0
₪4926.87
07/12/2021
21001581
GI21000110
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 91100012RG)
₪4211
₪0
07/12/2021
21001581
GI21000110
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 91100012RG)
₪715.87
₪0
07/12/2021
21001581
GI21000110
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 91100012RG)
₪0
₪4926.87
07/12/2021
21001581
GI21000110
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 91100012RG)
₪4211
₪0
07/12/2021
21001581
GI21000110
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 91100012RG)
₪715.87
₪0
08/12/2021
21001650
GI21000117
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 62100012RG)
₪0
₪7441.2
08/12/2021
21001650
GI21000117
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 62100012RG)
₪6360
₪0
08/12/2021
21001650
GI21000117
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 62100012RG)
₪1081.2
₪0
08/12/2021
21001650
GI21000117
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 62100012RG)
₪0
₪7441.2
08/12/2021
21001650
GI21000117
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 62100012RG)
₪6360
₪0
08/12/2021
21001650
GI21000117
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 62100012RG)
₪1081.2
₪0
08/12/2021
21001650
GI21000117
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 62100012RG)
₪0
₪7441.2
08/12/2021
21001650
GI21000117
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 62100012RG)
₪6360
₪0
08/12/2021
21001650
GI21000117
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 62100012RG)
₪1081.2
₪0
08/12/2021
21001649
GI21000116
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 52100012RG)
₪0
₪8998.66
08/12/2021
21001649
GI21000116
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 52100012RG)
₪7691.16
₪0
08/12/2021
21001649
GI21000116
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 52100012RG)
₪1307.5
₪0
08/12/2021
21001649
GI21000116
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 52100012RG)
₪0
₪8998.66
08/12/2021
21001649
GI21000116
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 52100012RG)
₪7691.16
₪0
08/12/2021
21001649
GI21000116
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 52100012RG)
₪1307.5
₪0
08/12/2021
21001649
GI21000116
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 52100012RG)
₪0
₪8998.66
08/12/2021
21001649
GI21000116
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 52100012RG)
₪7691.16
₪0
08/12/2021
21001649
GI21000116
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 52100012RG)
₪1307.5
₪0
08/12/2021
21001658
GI21000118
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 72100012RG)
₪0
₪21076.57
08/12/2021
21001658
GI21000118
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 72100012RG)
₪18014.16
₪0
08/12/2021
21001658
GI21000118
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 72100012RG)
₪3062.41
₪0
08/12/2021
21001658
GI21000118
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 72100012RG)
₪0
₪21076.57
08/12/2021
21001658
GI21000118
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 72100012RG)
₪18014.16
₪0
08/12/2021
21001658
GI21000118
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 72100012RG)
₪3062.41
₪0
08/12/2021
21001658
GI21000118
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 72100012RG)
₪0
₪21076.57
08/12/2021
21001658
GI21000118
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 72100012RG)
₪18014.16
₪0
08/12/2021
21001658
GI21000118
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 72100012RG)
₪3062.41
₪0
09/12/2021
21001608
GI21000114
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 32100012RG)
₪0
₪110441.68
09/12/2021
21001608
GI21000114
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 32100012RG)
₪94394.6
₪0
09/12/2021
21001608
GI21000114
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 32100012RG)
₪16047.08
₪0
09/12/2021
21001608
GI21000114
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 32100012RG)
₪0
₪110441.68
09/12/2021
21001608
GI21000114
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 32100012RG)
₪94394.6
₪0
09/12/2021
21001608
GI21000114
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 32100012RG)
₪16047.08
₪0
09/12/2021
21001608
GI21000114
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 32100012RG)
₪0
₪110441.68
09/12/2021
21001608
GI21000114
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 32100012RG)
₪94394.6
₪0
09/12/2021
21001608
GI21000114
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 32100012RG)
₪16047.08
₪0
09/12/2021
21001606
GI21000113
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 22100012RG)
₪0
₪11881.35
09/12/2021
21001606
GI21000113
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 22100012RG)
₪10155
₪0
09/12/2021
21001606
GI21000113
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 22100012RG)
₪1726.35
₪0
09/12/2021
21001606
GI21000113
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 22100012RG)
₪0
₪11881.35
09/12/2021
21001606
GI21000113
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 22100012RG)
₪10155
₪0
09/12/2021
21001606
GI21000113
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 22100012RG)
₪1726.35
₪0
09/12/2021
21001606
GI21000113
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 22100012RG)
₪0
₪11881.35
09/12/2021
21001606
GI21000113
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 22100012RG)
₪10155
₪0
09/12/2021
21001606
GI21000113
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 22100012RG)
₪1726.35
₪0
09/12/2021
21001648
GI21000115
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 42100012RG)
₪0
₪3159
09/12/2021
21001648
GI21000115
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 42100012RG)
₪2700
₪0
09/12/2021
21001648
GI21000115
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 42100012RG)
₪459
₪0
09/12/2021
21001648
GI21000115
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 42100012RG)
₪0
₪3159
09/12/2021
21001648
GI21000115
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 42100012RG)
₪2700
₪0
09/12/2021
21001648
GI21000115
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 42100012RG)
₪459
₪0
09/12/2021
21001648
GI21000115
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 42100012RG)
₪0
₪3159
09/12/2021
21001648
GI21000115
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 42100012RG)
₪2700
₪0
09/12/2021
21001648
GI21000115
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 42100012RG)
₪459
₪0
12/12/2021
21001738
GI21000123
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 23100012RG)
₪0
₪46.8
12/12/2021
21001738
GI21000123
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 23100012RG)
₪40
₪0
12/12/2021
21001738
GI21000123
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 23100012RG)
₪6.8
₪0
12/12/2021
21001738
GI21000123
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 23100012RG)
₪0
₪46.8
12/12/2021
21001738
GI21000123
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 23100012RG)
₪40
₪0
12/12/2021
21001738
GI21000123
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 23100012RG)
₪6.8
₪0
12/12/2021
21001738
GI21000123
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 23100012RG)
₪0
₪46.8
12/12/2021
21001738
GI21000123
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 23100012RG)
₪40
₪0
12/12/2021
21001738
GI21000123
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 23100012RG)
₪6.8
₪0
12/12/2021
21001721
GI21000120
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 92100012RG)
₪0
₪2983.5
12/12/2021
21001721
GI21000120
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 92100012RG)
₪2550
₪0
12/12/2021
21001721
GI21000120
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 92100012RG)
₪433.5
₪0
12/12/2021
21001721
GI21000120
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 92100012RG)
₪0
₪2983.5
12/12/2021
21001721
GI21000120
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 92100012RG)
₪2550
₪0
12/12/2021
21001721
GI21000120
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 92100012RG)
₪433.5
₪0
12/12/2021
21001721
GI21000120
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 92100012RG)
₪0
₪2983.5
12/12/2021
21001721
GI21000120
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 92100012RG)
₪2550
₪0
12/12/2021
21001721
GI21000120
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 92100012RG)
₪433.5
₪0
12/12/2021
21001660
RC219000288
העברת שאריות של התאמות(חשבונית מס)
₪0
₪1
12/12/2021
21001660
RC219000288
העברת שאריות של התאמות(חשבונית מס)
₪1
₪0
12/12/2021
21001660
RC219000288
העברת שאריות של התאמות(חשבונית מס)
₪0
₪1
12/12/2021
21001660
RC219000288
העברת שאריות של התאמות(חשבונית מס)
₪1
₪0
13/12/2021
21001720
GI21000119
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 82100012RG)
₪0
₪3082.95
13/12/2021
21001720
GI21000119
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 82100012RG)
₪2635
₪0
13/12/2021
21001720
GI21000119
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 82100012RG)
₪447.95
₪0
13/12/2021
21001720
GI21000119
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 82100012RG)
₪0
₪3082.95
13/12/2021
21001720
GI21000119
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 82100012RG)
₪2635
₪0
13/12/2021
21001720
GI21000119
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 82100012RG)
₪447.95
₪0
13/12/2021
21001720
GI21000119
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 82100012RG)
₪0
₪3082.95
13/12/2021
21001720
GI21000119
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 82100012RG)
₪2635
₪0
13/12/2021
21001720
GI21000119
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 82100012RG)
₪447.95
₪0
14/12/2021
21001722
GI21000121
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 03100012RG)
₪0
₪12903.93
14/12/2021
21001722
GI21000121
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 03100012RG)
₪11029
₪0
14/12/2021
21001722
GI21000121
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 03100012RG)
₪1874.93
₪0
14/12/2021
21001722
GI21000121
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 03100012RG)
₪0
₪12903.93
14/12/2021
21001722
GI21000121
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 03100012RG)
₪11029
₪0
14/12/2021
21001722
GI21000121
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 03100012RG)
₪1874.93
₪0
14/12/2021
21001722
GI21000121
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 03100012RG)
₪0
₪12903.93
14/12/2021
21001722
GI21000121
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 03100012RG)
₪11029
₪0
14/12/2021
21001722
GI21000121
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 03100012RG)
₪1874.93
₪0
14/12/2021
21001729
GI21000122
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 13100012RG)
₪0
₪1660.23
14/12/2021
21001729
GI21000122
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 13100012RG)
₪1419
₪0
14/12/2021
21001729
GI21000122
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 13100012RG)
₪241.23
₪0
14/12/2021
21001729
GI21000122
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 13100012RG)
₪0
₪1660.23
14/12/2021
21001729
GI21000122
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 13100012RG)
₪1419
₪0
14/12/2021
21001729
GI21000122
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 13100012RG)
₪241.23
₪0
14/12/2021
21001729
GI21000122
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 13100012RG)
₪0
₪1660.23
14/12/2021
21001729
GI21000122
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 13100012RG)
₪1419
₪0
14/12/2021
21001729
GI21000122
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 13100012RG)
₪241.23
₪0
16/12/2021
21001777
GI21000125
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 43100012RG)
₪0
₪8669.7
16/12/2021
21001777
GI21000125
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 43100012RG)
₪7410
₪0
16/12/2021
21001777
GI21000125
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 43100012RG)
₪1259.7
₪0
16/12/2021
21001777
GI21000125
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 43100012RG)
₪0
₪8669.7
16/12/2021
21001777
GI21000125
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 43100012RG)
₪7410
₪0
16/12/2021
21001777
GI21000125
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 43100012RG)
₪1259.7
₪0
16/12/2021
21001777
GI21000125
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 43100012RG)
₪0
₪8669.7
16/12/2021
21001777
GI21000125
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 43100012RG)
₪7410
₪0
16/12/2021
21001777
GI21000125
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 43100012RG)
₪1259.7
₪0
17/12/2021
21001772
GI21000124
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 33100012RG)
₪0
₪2199.6
17/12/2021
21001772
GI21000124
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 33100012RG)
₪1880
₪0
17/12/2021
21001772
GI21000124
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 33100012RG)
₪319.6
₪0
17/12/2021
21001772
GI21000124
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 33100012RG)
₪0
₪2199.6
17/12/2021
21001772
GI21000124
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 33100012RG)
₪1880
₪0
17/12/2021
21001772
GI21000124
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 33100012RG)
₪319.6
₪0
17/12/2021
21001772
GI21000124
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 33100012RG)
₪0
₪2199.6
17/12/2021
21001772
GI21000124
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 33100012RG)
₪1880
₪0
17/12/2021
21001772
GI21000124
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 33100012RG)
₪319.6
₪0
19/12/2021
21001812
GI21000127
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 63100012RG)
₪0
₪5290.74
19/12/2021
21001812
GI21000127
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 63100012RG)
₪4522
₪0
19/12/2021
21001812
GI21000127
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 63100012RG)
₪768.74
₪0
19/12/2021
21001812
GI21000127
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 63100012RG)
₪0
₪5290.74
19/12/2021
21001812
GI21000127
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 63100012RG)
₪4522
₪0
19/12/2021
21001812
GI21000127
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 63100012RG)
₪768.74
₪0
19/12/2021
21001812
GI21000127
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 63100012RG)
₪0
₪5290.74
19/12/2021
21001812
GI21000127
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 63100012RG)
₪4522
₪0
19/12/2021
21001812
GI21000127
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 63100012RG)
₪768.74
₪0
19/12/2021
21001833
GI21000129
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 93100012RG)
₪0
₪3147.3
19/12/2021
21001833
GI21000129
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 93100012RG)
₪2690
₪0
19/12/2021
21001833
GI21000129
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 93100012RG)
₪457.3
₪0
19/12/2021
21001833
GI21000129
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 93100012RG)
₪0
₪3147.3
19/12/2021
21001833
GI21000129
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 93100012RG)
₪2690
₪0
19/12/2021
21001833
GI21000129
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 93100012RG)
₪457.3
₪0
19/12/2021
21001833
GI21000129
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 93100012RG)
₪0
₪3147.3
19/12/2021
21001833
GI21000129
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 93100012RG)
₪2690
₪0
19/12/2021
21001833
GI21000129
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 93100012RG)
₪457.3
₪0
20/12/2021
21001807
GI21000126
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 53100012RG)
₪0
₪7824.96
20/12/2021
21001807
GI21000126
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 53100012RG)
₪6688
₪0
20/12/2021
21001807
GI21000126
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 53100012RG)
₪1136.96
₪0
20/12/2021
21001807
GI21000126
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 53100012RG)
₪0
₪7824.96
20/12/2021
21001807
GI21000126
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 53100012RG)
₪6688
₪0
20/12/2021
21001807
GI21000126
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 53100012RG)
₪1136.96
₪0
20/12/2021
21001807
GI21000126
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 53100012RG)
₪0
₪7824.96
20/12/2021
21001807
GI21000126
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 53100012RG)
₪6688
₪0
20/12/2021
21001807
GI21000126
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 53100012RG)
₪1136.96
₪0
20/12/2021
21001841
GI21000130
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 04100012RG)
₪0
₪5749.86
20/12/2021
21001841
GI21000130
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 04100012RG)
₪4914.41
₪0
20/12/2021
21001841
GI21000130
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 04100012RG)
₪835.45
₪0
20/12/2021
21001841
GI21000130
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 04100012RG)
₪0
₪5749.86
20/12/2021
21001841
GI21000130
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 04100012RG)
₪4914.41
₪0
20/12/2021
21001841
GI21000130
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 04100012RG)
₪835.45
₪0
20/12/2021
21001841
GI21000130
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 04100012RG)
₪0
₪5749.86
20/12/2021
21001841
GI21000130
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 04100012RG)
₪4914.41
₪0
20/12/2021
21001841
GI21000130
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 04100012RG)
₪835.45
₪0
20/12/2021
21001829
GI21000128
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 83100012RG)
₪0
₪399.98
20/12/2021
21001829
GI21000128
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 83100012RG)
₪341.86
₪0
20/12/2021
21001829
GI21000128
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 83100012RG)
₪58.12
₪0
20/12/2021
21001829
GI21000128
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 83100012RG)
₪0
₪399.98
20/12/2021
21001829
GI21000128
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 83100012RG)
₪341.86
₪0
20/12/2021
21001829
GI21000128
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 83100012RG)
₪58.12
₪0
20/12/2021
21001829
GI21000128
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 83100012RG)
₪0
₪399.98
20/12/2021
21001829
GI21000128
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 83100012RG)
₪341.86
₪0
20/12/2021
21001829
GI21000128
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 83100012RG)
₪58.12
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪800
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪6000
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪600
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪700
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪800
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪6000
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪600
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪700
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪800
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪6000
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪600
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪700
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪800
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪6000
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪600
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪700
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪800
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪6000
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪600
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪700
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪800
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪6000
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪600
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪700
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪800
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪6000
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪600
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪700
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪800
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪6000
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪600
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪700
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪800
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪6000
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪600
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪700
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪800
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪6000
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪600
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪700
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪800
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪6000
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪600
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪700
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪800
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪6000
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪600
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪700
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪800
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪6000
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪600
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪700
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪800
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪6000
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪600
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪700
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪800
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪6000
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪600
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪700
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪800
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪6000
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪600
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪700
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪800
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪6000
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪600
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪700
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪800
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪6000
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪600
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪700
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪800
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪6000
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪600
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪700
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪800
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪6000
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪600
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪700
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪800
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪6000
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪600
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪700
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪800
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪6000
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪600
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪700
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪800
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪6000
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪600
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪700
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪800
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪6000
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪600
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪700
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪800
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪6000
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪600
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪700
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪800
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪6000
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪600
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪700
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪800
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪6000
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪600
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪700
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪0
₪1300
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪800
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪1300
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪6000
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪600
₪0
21/12/2021
T1833
DP21000010
הפקדה מקופה לקופה(הפקדה לקופה)
₪700
₪0
21/12/2021
21001874
GI21000131
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 14100012RG)
₪0
₪982.8
21/12/2021
21001874
GI21000131
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 14100012RG)
₪840
₪0
21/12/2021
21001874
GI21000131
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 14100012RG)
₪142.8
₪0
21/12/2021
21001874
GI21000131
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 14100012RG)
₪0
₪982.8
21/12/2021
21001874
GI21000131
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 14100012RG)
₪840
₪0
21/12/2021
21001874
GI21000131
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 14100012RG)
₪142.8
₪0
21/12/2021
21001874
GI21000131
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 14100012RG)
₪0
₪982.8
21/12/2021
21001874
GI21000131
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 14100012RG)
₪840
₪0
21/12/2021
21001874
GI21000131
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 14100012RG)
₪142.8
₪0
21/12/2021
21001875
GI21000132
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 24100012RG)
₪0
₪3872.7
21/12/2021
21001875
GI21000132
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 24100012RG)
₪3310
₪0
21/12/2021
21001875
GI21000132
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 24100012RG)
₪562.7
₪0
21/12/2021
21001875
GI21000132
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 24100012RG)
₪0
₪3872.7
21/12/2021
21001875
GI21000132
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 24100012RG)
₪3310
₪0
21/12/2021
21001875
GI21000132
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 24100012RG)
₪562.7
₪0
21/12/2021
21001875
GI21000132
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 24100012RG)
₪0
₪3872.7
21/12/2021
21001875
GI21000132
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 24100012RG)
₪3310
₪0
21/12/2021
21001875
GI21000132
חשבונית ספק מרכזת(חש. לתעודה 24100012RG)
₪562.7
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪8600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2790
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪30251
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2526
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪900
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2889
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5100
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2912
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2496
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2801
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7055
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3185
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1060
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2858
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1053
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3573
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3440
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7312
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪10154
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4260
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1217
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2245
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪8600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2790
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪30251
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2526
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪900
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2889
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5100
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2912
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2496
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2801
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7055
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3185
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1060
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2858
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1053
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3573
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3440
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7312
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪10154
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4260
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1217
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2245
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪8600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2790
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪30251
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2526
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪900
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2889
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5100
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2912
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2496
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2801
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7055
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3185
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1060
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2858
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1053
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3573
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3440
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7312
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪10154
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4260
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1217
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2245
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪8600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2790
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪30251
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2526
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪900
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2889
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5100
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2912
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2496
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2801
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7055
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3185
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1060
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2858
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1053
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3573
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3440
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7312
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪10154
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4260
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1217
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2245
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪8600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2790
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪30251
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2526
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪900
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2889
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5100
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2912
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2496
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2801
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7055
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3185
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1060
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2858
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1053
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3573
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3440
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7312
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪10154
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4260
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1217
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2245
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪8600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2790
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪30251
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2526
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪900
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2889
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5100
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2912
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2496
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2801
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7055
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3185
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1060
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2858
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1053
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3573
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3440
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7312
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪10154
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4260
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1217
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2245
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪8600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2790
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪30251
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2526
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪900
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2889
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5100
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2912
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2496
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2801
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7055
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3185
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1060
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2858
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1053
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3573
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3440
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7312
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪10154
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4260
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1217
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2245
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪8600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2790
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪30251
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2526
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪900
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2889
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5100
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2912
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2496
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2801
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7055
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3185
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1060
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2858
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1053
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3573
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3440
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7312
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪10154
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4260
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1217
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2245
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪8600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2790
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪30251
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2526
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪900
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2889
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5100
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2912
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2496
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2801
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7055
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3185
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1060
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2858
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1053
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3573
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3440
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7312
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪10154
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4260
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1217
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2245
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪8600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2790
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪30251
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2526
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪900
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2889
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5100
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2912
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2496
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2801
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7055
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3185
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1060
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2858
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1053
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3573
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3440
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7312
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪10154
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4260
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1217
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2245
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪8600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2790
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪30251
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2526
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪900
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2889
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5100
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2912
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2496
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2801
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7055
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3185
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1060
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2858
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1053
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3573
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3440
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7312
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪10154
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4260
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1217
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2245
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪8600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2790
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪30251
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2526
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪900
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2889
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5100
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2912
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2496
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2801
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7055
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3185
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1060
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2858
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1053
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3573
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3440
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7312
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪10154
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4260
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1217
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2245
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪8600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2790
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪30251
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2526
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪900
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2889
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5100
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2912
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2496
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2801
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7055
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3185
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1060
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2858
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1053
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3573
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3440
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7312
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪10154
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4260
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1217
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2245
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪8600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2790
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪30251
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2526
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪900
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2889
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5100
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2912
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2496
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2801
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7055
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3185
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1060
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2858
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1053
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3573
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3440
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7312
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪10154
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4260
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1217
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2245
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪8600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2790
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪30251
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2526
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪900
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2889
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5100
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2912
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2496
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2801
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7055
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3185
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1060
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2858
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1053
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3573
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3440
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7312
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪10154
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4260
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1217
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2245
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪8600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2790
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪30251
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2526
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪900
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2889
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5100
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2912
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2496
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2801
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7055
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3185
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1060
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2858
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1053
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3573
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3440
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7312
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪10154
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4260
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1217
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2245
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪8600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2790
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪30251
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2526
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪900
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2889
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5100
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2912
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2496
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2801
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7055
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3185
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1060
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2858
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1053
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3573
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3440
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7312
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪10154
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4260
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1217
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2245
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪8600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2790
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪30251
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2526
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪900
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2889
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5100
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2912
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2496
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2801
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7055
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3185
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1060
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2858
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1053
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3573
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3440
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7312
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪10154
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4260
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1217
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2245
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪8600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2790
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪30251
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2526
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪900
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2889
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5100
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2912
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2496
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2801
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7055
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3185
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1060
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2858
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1053
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3573
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3440
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7312
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪10154
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4260
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1217
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2245
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪8600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2790
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪30251
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2526
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪900
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2889
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5100
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2912
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2496
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2801
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7055
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3185
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1060
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2858
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1053
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3573
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3440
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7312
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪10154
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4260
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1217
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2245
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪8600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2790
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪30251
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2526
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪900
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2889
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5100
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2912
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2496
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2801
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7055
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3185
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1060
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2858
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1053
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3573
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3440
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7312
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪10154
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4260
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1217
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2245
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪8600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2790
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪30251
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2526
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪900
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2889
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5100
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2912
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2496
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2801
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7055
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3185
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1060
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2858
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1053
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3573
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3440
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7312
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪10154
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4260
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1217
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2245
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪8600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2790
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪30251
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2526
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪900
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2889
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5100
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2912
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2496
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2801
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7055
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3185
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1060
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2858
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1053
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3573
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3440
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7312
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪10154
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4260
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1217
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2245
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪8600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2790
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪30251
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2526
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪900
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2889
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5100
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2912
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2496
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2801
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7055
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3185
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1060
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2858
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1053
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3573
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3440
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7312
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪10154
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4260
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1217
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2245
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪8600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2790
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪30251
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2526
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪900
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2889
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5100
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2912
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2496
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2801
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7055
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3185
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1060
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2858
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1053
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3573
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3440
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7312
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪10154
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4260
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1217
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2245
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪8600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2790
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪30251
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2526
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪900
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2889
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5100
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2912
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2496
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2801
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7055
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3185
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1060
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2858
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1053
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3573
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3440
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7312
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪10154
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4260
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1217
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2245
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪8600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2790
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪30251
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2526
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪900
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2889
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5100
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2912
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2496
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2801
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7055
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3185
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1060
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2858
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1053
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3573
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3440
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7312
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪10154
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4260
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1217
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2245
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪8600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2790
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪30251
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2526
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪900
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2889
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5100
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2912
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2496
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2801
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7055
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3185
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1060
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2858
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1053
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3573
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3440
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7312
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪10154
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4260
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1217
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2245
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪8600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2790
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪30251
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2526
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪900
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2889
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5100
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2912
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2496
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2801
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7055
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3185
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1060
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2858
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1053
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3573
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3440
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7312
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪10154
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4260
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1217
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2245
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪8600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2790
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪30251
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2526
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪900
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2889
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5100
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2912
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2496
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2801
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7055
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3185
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1060
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2858
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1053
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3573
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3440
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7312
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪10154
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4260
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1217
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2245
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪8600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2790
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪30251
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2526
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪900
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2889
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5100
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2912
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1700
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2800
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2496
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2801
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7055
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3185
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1060
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2858
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1053
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3573
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3440
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪7312
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪10154
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪4260
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1217
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2245
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪1300
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪8600
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪5000
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2790
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪30251
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2526
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪900
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2889
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5100
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2912
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1700
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2800
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2496
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2801
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7055
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3185
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1060
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2858
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1053
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3573
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪3440
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪7312
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪10154
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪4260
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2500
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1217
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2245
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2170
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪1300
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪8600
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪5000
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪2790
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪0
₪30251
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪2170
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)
₪3500
₪0
22/12/2021
21001866
DP21000011
הפקדות מקופה(הפקדה)